Prchal byl jedním z desítky zástupců z České republiky. „Pozvánku účastnit se zasedání spolu s dvěma sty padesáti lidmi z celé Evropy jsem dostal od člena Evropského hospodářského a sociálního výboru, coby zástupce organizace poskytující sociální služby," uvedl Hustopečan.

Zmíněný výbor se zaměřuje na lokální partnerství. Právě místní rozvoj zajímal Prchala nejvíce.

A nejpodstatnější informace, kterou si z Bruselu přivezl?

Jak sdělil, je to pokračování programů podporujících lokální partnerství, místní iniciativy a strategie rozvoje.

Nově budou fungovat prostřednictvím takzvaných metod CLLD. V tomto programovacím období nahradí dosavadní program LEADER. „Principem fungování této nové strategie je podpora projektů zdola nahoru, tedy z úrovně komunit, nyní i měst a obcí, na úroveň centrální," vysvětlil Prchal.

Podle něj se tím znovu otevřou možnosti pro místní akční skupiny (MAS), které už postupně zaplnily i mapu Břeclavska.

Města a obce si budou moci plánovat strategie místního rozvoje spolu s podnikatelským a neziskovým sektorem a ucházet se o peníze na společné projekty.

Stále však není jasné, kdy s novými projekty podle této metody mohou začít. „Jedinou otázkou, která zůstává nezodpovězená, je datum schválení a spuštění. Nicméně jsem přesvědčený, že jednání v Bruselu toto datum velmi přiblížilo," uzavřel povídání Prchal.