„Čeká nás vybudování dvou multifunkčních učeben v ulici Svobody. Dále jsme pak zpracovali učební opory pro všeobecné i odborné předměty, jež umožní ve výuce využívat informační technologie, a obohatí tak výuku o moderní didaktické metody ve výchovně-vzdělávacím procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“ sdělila Iva Šrámková z tamího odborného učiliště.

Jak dodala, dalším z cílů projektu je i vybudování webového prostředí, v němž by měli žáci on-line přístup k učebním materiálům.

„Jednou z aktivit budou také čtyři projektové dny. Ty budou připravovat žáci s pomocí učitelů. Na prvním tématu, jímž je židovská kultura, židovské památky v Mikulově a holocaust, už žáci pracují. Téma se promítne do jednotlivých učebních oborů,“ popsala Šrámková.

Kuchaři se zaměří na židovskou kuchyni, obory černého řemesla vyrobí zase tradiční židovské svícny.

„V českém jazyce se žáci věnují židovským pohádkám a k nim vytváří i kresby a koláže ve výtvarné výchově, pracovních činnostech i rodinné a zdravotní výchově,“ doplnila Šrámková s tím, že s výsledky prací žáků se mohou lidé seznámit dvaadvacátého června. To se v budově školy uskuteční prezentace prvního projektového dne.