Projekt vznikl již v roce 2008 a jeho součástí je udílení stejnojmenné ochranné známky výrobkům, které mají na Slovácku tradici a vyrábějí se podle původních technologií. V současné době může ochrannou známku užívat devatenáct výrobců.

Ti, kteří se do projektu zapojí, budou mít možnost servisu v podobě propagace, podpory prodeje a nabídky prezentací na jarmarcích v republice i zahraničí. Zájemci, kteří by se do projektu chtěli přihlásit, se více dozvědí na internetových stránkách www.tradicnivyrobek.cz.