Nejprve se chce soustředit na takzvanou Špici, která patřila mezi místa nejvíce zasažená loňskými záplavami. „Je to pro nás priorita. Musíme tyto hráze navýšit tak, aby vydržely i stoletou vodu. Pokud by se zde voda rozlila, mělo by to pro obyvatele nedozírné následky,“ varovala místostarostka Břeclavi Dagmar Adámková. Protipovodňových opatření se ale dočkají také další vytipovaná místa v Charvátské Nové Vsi, Poštorné i Staré Břeclavi. Projekt by díky penězům z Evropské unie mělo Povodí Moravy dokončit nejdříve za tři roky. Navržená ochrana města před velkou vodou si podle hrubých odhadů vyžádá až čtyřicet milionů korun.