Stále proto ještě není možné projíždět průjezdem pod takzvaným Vídeňským mostem.

Břeclavská radnice zároveň vyzývá obyvatele k obezřetnosti a zvýšené opatrnosti při pohybu na hrázích, které jsou podmáčené, a mohl by tak hrozit vývrat stromů.