Právě do té doby se má sejít se zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, která průzkum platila. Starosta už se také předběžně domluvil s ředitelem Regionálního muzea v Mikulově Petrem Kubínem na možném dalším odborném průzkumu. „Dá se předpokládat, že tam budou další historické doklady. Od středověku až po nedávnou minulost. Ať už sklepy, zdivo nebo doklady o původních půdorysech domů,“ vyjmenoval Kubín.

Nejstarší domy na Náměstí jsou ze šestnáctého století, ale některé nálezy ve městě z minulosti pocházejí i ze staršího období. „Při archeologickém výzkumu by mohlo dojít k objevu archeologických skulptur dokládajících vývoj města ještě před založením středověké osady. To znamená i z období pravěku. Víme, že z katastru města jsou nálezy sahající i do doby bronzové,“ zmínil Kubín.

Mikulovský amfiteátr hostil po dva dny Mikulovské pivobraní.
OBRAZEM: Pivo teklo proudem. Na Mikulovské Pivobraní zavítaly tisíce lidí

Břeclavská firma dělala v prostorách pod Náměstím průzkum z důvodu plánované opravy tamní kanalizace. Náklady za monitoring se pohybují v řádu desetitisíců korun. Podobný průzkum je výjimečný. „Je tam síť kanalizací, vody, plynu, elektřiny. Všechno je za hranicí životnosti,“ ozřejmil Koštial.

Vedení radnice hodlá zrekonstruovat historické Náměstí kompletně. „Máme čtyři studie, z nich byla vybrána jedna, kterou bychom měli dále rozpracovat,“ přiblížil starosta.

Konkrétní plány, jak se Náměstí změní, však zatím nemá, ani přesnou představu, jak bude rekonstrukce peněžně náročná. „Musí se projekčně rozdělit na několik částí z důvodu návštěvnosti či technických problémů. Na čtyři až pět etap. Po rozpracování studie budeme vědět, kolik opravy zhruba budou stát a můžeme na ně shánět peníze,“ myslí si Koštial.

Podle něj potrvá rekonstrukce minimálně po tři volební období. „Když v tom budou mí nástupci pokračovat,“ dodal.