Nejvíce, čtyřiadevadesát, jich bylo jako obvykle stříbrných za dvacet odběrů. Osmadvacet lidí si zasloužilo zlatou medaili. Pro ně si ale přišla jen hrstka z nich.„Letos máme také sto pětatřicet bronzových medailí, které dostávají dárci za deset bezlatných odběrů. Plakety dostanou poštou,“ řekl ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Danuše Konečná.

Ti nejzasloužilejší si však pro odměnu za celoživotní „cezení krve“ přišli. Dva dobrovolní dárci získali zlatý kříž třetího stupně. Osmdesátkrát si totiž nechali z těla vypustit asi čtyři sta mililitrů životodárné tekutiny, kterou ani přes veškerý technický pokrok zatím žádní vědci nedokázali uměle vyrobit.

Juraj Maťas z Mikulova je pak dárcem přímo ukázkovým. Za svůj život daroval krev už sto dvacetkrát a pravděpodobně tím mnohokrát zachránil i lidský život. Pro kříž si ale musí přijet až na ústředí Českého červeného kříže do Prahy.