Chovatel Lukáš Moucha ale doufá, že k tomu nedojde. „Tato pštrosí samice je spíš plachá, lidem nebezpečí nehrozí, pokud ji něco nevyděsí,“ řekl.

Problémem může být blízkost dálnice D2. „Kdyby se zvíře dostalo do její blízkosti a hrozilo nebezpečí střetu s autem, museli bychom ji nechat odstřelit,“ dodal starosta Starovic Antonín Kadlec.

Zatím se pštrosice pohybuje v okolí domova v polích a v blízkosti tamní cyklostezky. Podle chovatele se přibližuje opět k domovu. „Lákáme ji na rohlíky, které má ráda, už byla deset metrů od ohrady, ale vyplašil ji projíždějící kombajn, tak zase utekla,“ přiblížil.

Nechce pštrosici na útěku vystresovat, musí se na ni prý pomalu. „Když se vyděsí může i pojít, navíc ji nedoženeme, protože dokáže běžet i devadesátikilometrovou rychlostí v hodině,“ uvedl Moucha.

Chovatel má ve svém ohradníku ještě další dva kusy, samce a další samici. Pořídil si je jako zálibu a atrakci pro místní děti. „Chodí se na ně dívat děti ze školky a školy, těšíme se i na pštrosí vejce, zajímá nás všechny celý proces vývoje tohoto tvora,“ uvedl chovatel.

Zatím instaluje v okolí tamního biokoridoru a tůní, kam chodí zvíře pít, sítě, uvažuje i o oplocení. Spíš ale věří ve včasný odchyt.