Ochránci přírody infopanel přesunují o kus dál po několika měsících. Je jediný svého druhu na Pálavě. „Návštěvníci tam trávu naruší a až je dostatečně sešlapaná, posuneme jej dál. Tuto situaci máme pouze na některých místech Pálavy. Jinde, kde je mělká vrstva půdy je sešlap velice nevhodný. Likviduje totiž vegetaci, která je cenná," zmínil Kmet.

Vyšlapáním nové cesty v trávníku k putovnímu informačnímu panelu turisté udělají radost svižným stepníkům i stepním svižníkům nebo zástupům samotářských včeliček a vos. „Trochu tím hmyzu pomůžeme. Snažíme se tím také lidem vysvětlit, jak moc důležité je pro hmyz, aby měl příhodné prostředí pro svůj vývoj," uvedl vedoucí správy.

Oprava silnice. Ilustrační foto.
Opravují silnici u Ladné. Řidiči jsou naštvaní kvůli dopravnímu značení

Na severních svazích Děvína ve spolupráci s Lesy České republiky také už započalo hospodaření blízké tomu klasickému, které bylo běžné na Pálavě v minulých stoletích. Opatření pomůže ohroženým druhům rostlin a živočichů. Ochránci přírody ve spolupráci s lesníky plánují se čtyřletým odstupem kácet části lesa, které na sebe navazují. „To umožní přesun pavouků, přelet motýlů na pestré koberce rostlin, jejichž semena ve stínu doposud odpočívala," nastínil Vladan Riedl ze Správy chráněné krajinné oblasti Pálava.