„Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel od oznamovatele žádost o ukončení procesu posuzování vlivu na životní prostředí z důvodu změn v technickém řešení uvedeného záměru vyžádaných v rámci projednávání projektové dokumentace uvedené stavby a nutnosti doplnění těchto změn v rámci podaného oznámení,“ vysvětlil ve zprávě vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí Jihomoravského kraje Jiří Hájek.

„Můžeme tedy čekat, že investor představí záměr už potřetí nebo si nesmyslný záměr na tomto místě rozmyslí. Buď tam postaví něco menšího a vhodného, nebo hobbymarket začne plánovat vedle Tesca, kde by nenadělal takové škody,“ řekla Zuzana Candigliota ze Zeleného Podluží.