V tomto týdnu má Stavební úřad v Pohořelicích vydat územní rozhodnutí na první etapu dostavby silnice R52. Tvrdí to alespoň bývalá zástupkyně jihomoravského hejtmana, která měla na krajském úřadě donedávna na starosti právě územní plánování a speciálně rychlostní silnici R52, Anna Procházková z Břeclavi.

„Mohu potvrdit, že vydání takového rozhodnutí se skutečně připravuje. Je ve správním řízení. Přesný termín vám ale říct nemohu. Nevíme, jestli se neobjeví něco, co by nás zdrželo,“ uvedla vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu pohořelické radnice Jana Dvořáková. Připustila jen, že by se tak určitě mělo stát do konce letošního roku.

Územní rozhodnutí by prodloužilo R52 v nejméně problematickém úseku – od Pohořelic po Ivaň. Zatím alespoň na papíře. A to i navzdory zrušení územního plánu velkého územního celku Břeclavsko Nejvyšším správním soudem v uplynulém roce.

Rakušané ovšem mezitím oznámili, že sice budou dál pokračovat ve výstavbě dálnice z Vídně do Brna, ovšem obchvat kolem příhraničního Drasenhofenu má tvořit jen silnice s jedním pruhem v každém směru. Kvůli úsporám. Napsala to čtk po jednání dolnorakouského hejtmana a rakouské ministryně dopravy. Nabízí se proto otázka, jestli by v takovém případě mělo rozšiřování dvouproudé dvaapadesátky na české straně vůbec smysl.

Od počátku letošního roku vede dálnice A5 z Vídně do Schricku. K hranici odtud zbývá třiatřicet a půl kilometru. Do Poysbrunnu, který leží asi deset kilometrů od hranice, by podle nejnovějších plánů měly automobily po dálnici poprvé přijet do roku 2016. Dalším krokem má být právě obchvat Drasenhofenu, avšak jen s jedním pruhem v každém směru.

Koštial je v klidu

„Už jsem viděl tolik různých zpráv, které se nakonec nepotvrdily, že i tuto vnímám velmi střízlivě. Nepřikládám tomu žádný velký význam, čtk to zřejmě převzala z nějakých rakouských médií. Raději si počkám až na oficiální stanoviska rakouských představitelů,“ odmítl dělat unáhlené závěry mikulovský starosta Rostislav Koštial.

Právě Mikulov by na navazující dvoupruh na rakouské straně v případě dokončení R52 doplatil nejvíc. Rychlostní silnice by totiž končila na jeho katastru. Starosta města je ale přesvědčený, že dvouproudý obchvat Drasenhofenu je přípravou na plnohodnotnou variantu.

„I my preferujeme obchvat Mikulova, který díky tomu bude připravený na rychlostní silnici. Myslím si, že ani rakouská strana nemůže uvažovat jiným způsobem, než ošetřit křižovatky i další klíčová místa a připravit se na dokončení dálnice. Neumím si představit, že by to po všech těch jednáních najednou skončilo jen dvouproudým obchvatem Drasenhofenu,“ míní Koštial.

Stejný názor má také Procházková. „Domnívám se, že Rakušany k variantě se dvěma pruhy donutila ekonomická situace. Vzhledem k tomu, že doprava stále narůstá, jsem ale přesvědčená o tom, že výhledově tam čtyřpruh bude nutný. Možná to byla i reakce na váhání české strany mezi Mikulovem a Břeclaví. Usnesení vlády se ale naštěstí změnilo, což by mohl být pro rakouskou stranu signál,“ myslí si členka rady města Břeclavi.

„Byla bych pro to, aby se změnila legislativa, aby se tyto projekty daly financovat ze soukromých zdrojů. Příklady z dalších zemí ukazují, že je to reální cesta,“ naznačila ještě Procházková, jak by se daly vyřešit problémy s chybějícími penězi na výstavbu.