Ředitelství silnic a dálnic podalo žádost před čtyřmi lety, nyní se ale vše řeší znovu. Tentokrát na Stavebním úřadě v Pohořelicích.

Krajský úřad zároveň zamítl všechny námitky občanských sdružení Dětí Země, Ekologického právního servisu a sdružení Nebojsa. Odůvodnění je podle úřadu nedostatečné nebo nesrozumitelné.

Miroslav Patrik z Dětí Země, které jsou účastníky územního řízení, je ale přesvědčený, že krajský úřad také rozhodl nezákonně. V rozporu s rozsudky Nejvyššího správního soudu totiž tvrdí, že k umístění nadmístní stavby stačí, pokud je schválena v územním plánu obce. Tedy Pohořelic.

„Uvažování krajského úřadu nám připadá bizardní, neboť nepřímo tvrdí, že zastupitele kraje budou na konci června schvalovat Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje zcela zbytečně. Stačí, když se domluví obce mezi sebou a krajskou úroveň prostě budou ignorovat,“ kroutil hlavou Patrik.

Hlavní námitka občanských sdružení proti silnici R52 zůstává. Je jí chybějící posouzení hodnocení vlivů silničního spojení Brna s Vídní na životní prostředí ve variantě přes Mikulov a přes Břeclav.