Představitelé Jihomoravského kraje jsou zásadně proti návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny, která změnu iniciuje. Výstavbu důležité spojky mezi Českou republikou a Rakouskem by to podle nich prakticky zablokovalo. „Stavba má platné územní rozhodnutí, je zakreslena v územních plánech a při změně trasy by bylo třeba všechna nutná povolení vyřídit znova. Nezačalo by se tak stavět dřív než v roce 2020,“ řekl novinářům náměstek jihomoravského hejtmana Milan Venclík.

Žádost agentury posoudí vláda. Jihomoravský kraj nemá pro rozhodnutí, zda se slanisko mezi evropsky chráněná území dostane, nebo ne, žádný poradní hlas. Radní přesto schválili text dopisu premiérovi, kde proti zařazení lokality do seznamu Natura protestují.

Podle vedoucího správy Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiřího Matušky se slanisko nachází na poli o rozloze kolem půl hektaru západně od Mikulova. „Rostou tam kriticky ohrožené rostliny solenka valerandova a ostřice ječmenovitá a silně ohrožený druh solenka žitná. Tyto rostliny se v ČR nacházejí na několika posledních lokalitách,“ řekl Matuška. Pokud by se v těsné blízkosti slaniska stavěla silnice R52, hrozí prý jeho zanesení stavebním materiálem.

„Připadá mi to absurdní. Agentura ochrany přírody a krajiny nám dopis poslala pouze na vědomí, a to v době, kdy je již zpracován územní plán velkého územního celku Břeclavska,“ řekla krajská radní Anna Procházková. „Nejsem barbar, mám k přírodě vztah. Uvítala bych ale další jednání s ochránci přírody, kteří nám zatím jen natvrdo představili svůj záměr,“ dodala Procházková.