„Přeměna příspěvkové organizace Srdce v domě bude pokračovat podle kritérií, stanovených v pilotním projektu ministerstva práce a sociálních věcí,“ řekl k rozhodnutí radní Jiří Altman.

Projekt za třicet milionů korun lidem z ústavu pro mentálně postižené pomůže začlenit se do běžného života.