Ta se určuje na základě překročení prahových hodnot znečišťujících látek. Smog se měří i na stanicích Sedlec – Mikulov na Břeclavsku a ve Znojmě. I tam došlo k překročení hodnot. O úplně výjimečnou věc však podle Koštiala na jihu Moravy nejde. „Občas se setkáváme s tím, že na podzim nebo na jaře naměří na blízké stanici zvýšené hodnoty smogu," potvrdil mikulovský starosta.

Jan Gacík z Moravského Žižkova na Břeclavsku byl přesto po vyhlášení smogové situace raději opatrný. „Raději jsem moc neotevíral okna, aby prach zvenku nevletěl do domu," přiznal Gacík.

Smogová hrozba
Zvýšený počet částic polétavého prachu o velikosti 10 mikrometrů naměřili meteorologové v závěru minulého týdne také na stanicích:

∙ Mikulov – Sedlec
∙ Znojmo

V Mikulově k žádným omezujícím opatřením nesáhli. „Bylo to hodně medializované, ale jednalo se pouze o krátkodobý stav. Kdyby to pokračovalo delší dobu, asi bychom k nějakým opatřením sáhli," zamýšlel se Koštial. Zhoršená smogová situace trvala na jihu Moravy od pátku do neděle.

Vážné zdravotní potíže hrozí při zvýšeném smogu především dětem, těhotným ženám a starším a nemocným lidem, kteří trpí s chronickým onemocněním srdce či plic. „U nich je při nutnosti vycházení vhodnou pomůckou rouška. Obecně by lidé měli omezit různé venkovní fyzické aktivity a neměli by moc často větrat. Ideální alternativou je dovolená na horách v čistém prostředí," radil znojemský lékař Pavel Jajtner.

Na zhoršenou kvalitu ovzduší mají vliv dvě různé věci. „Jednak meteorologické podmínky a na druhé straně množství emisí vypouštěných do ovzduší. To ovlivňují hlavně rozptylové podmínky," vysvětlil meteorolog Petr Münster.

Podmínky se horší hlavně při slabém větru nebo bezvětří. Nedochází tak k výměně za čistý vzduch, ale umocňují špatný rozptyl teplotní inverze. „V určité výšce nad povrchem vzniká zádržná vrstva vzduchu, která nedovoluje promíchávání se vzduchem, kde teplota přirozeně klesá se stoupající nadmořskou výškou," sdělil Münster.