Této zajímavé zálibě propadla před lety i parta nadšenců z Hustopečí a blízkého okolí. Tato, v současnosti dokonce už desetičlenná, skupina je registrovaná pod názvem Radioklub Hustopeče.

„Účastníme se jak národních, tak i mezinárodních radioamatérských závodů. O tom, že máme úspěchy, svědčí také umístění vždy v první desítce družstev,“ chlubí se člen hustopečského radioklubu Petr Burget.

Stanoviště, odkud při závodech vysílají radioamatéři na VKV pásmech, se nachází na Žerotínském vrchu v nadmořské výšce tří set osmdesáti metrů. Navázat tak spojení pomocí radiových vln je možné s kýmkoli na Zemi.

„Při spojení si radioamatéři vzájemně sdělují svoje jméno, místo, odkud vysílají a několik dalších údajů. Speciální poštou si pak zasílají takzvaný QSL lístek, který uskutečněné spojení potvrzuje,“ prozrazuje, jak komunikace mezi radioamatéry funguje, Burget.

Jak s úsměvem vypráví, mnohá z navázaných spojení bývají i velice vzácná a neobvyklá. „K takovým jistě patří úspěšné spojení s členy polárních expedic nebo třeba i rozhovor s francouzským astronautem nudícím se na orbitální stanici,“ překvapuje jedním z mnoha úspěšných spojení zapálený radioamatér.

„Aktivit členů klubu je mnoho, ale mě nejvíce baví zkoumat podmínky šíření radiových vln. Odraz od Měsíce i od Venuše se mi podařil a teď bych chtěl zkusit něco více,“ naznačuje Burget, čemu se v nejbližší době hodlá věnovat.

A co že se za tímto nezvykle znějícím koníčkem vlastně skrývá? „Radioamatér je člověk, který se radiotechnikou zabývá pouze ze zájmu a pro sebevzdělání. Pomocí rádia, antény a mnoha dalších zařízení navazuje spojení s ostatními radioamatéry,“ vysvětluje Burget.