„Řešíme teď zadání úplně nového územního plánu, který se připravuje podle nového stavebního zákona. Nahradí stávající plán platný od roku 1995 v celém rozsahu,“ uvedla Svatava Vyhnálková z oddělení úřadu územního plánování s tím, že v současné době úředníci shromažďují zásady a podněty k tomu, co bude územní plán řešit.

Jak dodala, obyvatelé města i dotčené orgány hájící veřejné zájmy mohou radnici navrhovat témata, kterými by se mohli pracovníci při plánování zabývat.

„V této fázi tedy nejde o to, jak by mělo co vypadat, ale co bychom měli vzít ještě v úvahu při řešení územního plánu. Například se zabýváme okruhem problémů v dopravě. Takže lidé mohou přijít například s tím, že bychom se mohli zaměřit na napojení nějaké silnice, kterou by si mohli zkrátit cestu na Pohansko,“ nastínila možnosti Vyhnálková.

Podle jejích slov by Břeclav mohla mít nový územní plán do dvou až tří let.