Obce na Břeclavsku ve středu zasypal sníh. Vedení radnic a obecních úřadů tak poprvé muselo řešit, jak se vypořádají s novelou zákona o pozemních komunikacích, podle které odpovídají za jejich udržování.

Mnohé obce však nemají na úklid peníze. Rada v Kosticích se tak například obrátila na občany s prosbou, aby i nadále, pokud jim to dovolí zdravotní stav, uklízeli sami chodníky před svými domy.

„Zdvořile jsme lidi požádali o spolupráci a uvidíme, jak to dopadne. Pokud by se ukázalo, že to fungovat nebude, museli bychom to pro příští rok zajistit jinak,“ vysvětlila důvod kostická starostka Anna Bradávková.

Ve středu odpoledne však byla spokojená. „Sníh si obyvatelé Kostic opravdu odhrnuli. Myslím si totiž, že většina lidí na vesnicích bere za samozřejmé, že si před vlastním uklidí. Už v minulých letech zametali sníh až do půlky silnic, i když se o ně vůbec nemuseli starat,“ dodala starostka.

Do konce ledna by do obce měl dorazit nový traktůrek se sypačem a radlicí za čtyři sta tisíc korun. „Použijeme ho tam, kde nikdo nebydlí nebo kde se jedná o veřejné prostranství,“ řekla k nemalému výdaji z rozpočtu Bradávková.

Břeclavská radnice má pro letošní zimu schválený plán zimní údržby.
„Na úklid chodníků před jednotlivými domy jsme připravení. To je také obsahem plánu. Pokud by to nestíhal Tempos ve spolupráci s lidmi pracujícími v rámci veřejné služby pro radnici, jsme domluvení i s dalšími firmami, že by v případě problémů městu pomohly,“ potvrdil vedoucí odboru vnitřních věcí břeclavské radnice Zdeněk Opálka.

Jak ale uvedl, i vedení radnice požádalo obyvatele města v listopadovém zpravodaji o spolupráci.
„Peníze, které bychom díky jejich pomoci ušetřili, bychom mohli dát například do oprav chodníků. Nemůžeme samozřejmě spoléhat na to, že si všichni lidé před svými domy dobrovolně sníh odhrnou. Budeme se snažit zajistit průchodnost chodníků tak, aby nebyly zasypané sněhem. Takže alespoň v jednom směru by měly být uklizené a posypané, aby lidé měli možnost přejít bez problémů a následků,“ přislíbil Opálka.

Úřad městyse v Moravské Nové Vsi využil možnosti vymezit úseky, na kterých zimní údržbu provádět nebude.
„Chodníky ve větších ulicích, které jsou dobře průjezdné a schůdné pro techniku, budeme i nadále udržovat. Problém je však s bočními uličkami. Tam je třeba kus chodníku, pak zeleň. To se technikou čistit nedá a jsou také málo používané. Proto jsme je vyjmuli ze zimní údržby,“ zdůvodnila rozhodnutí starostka Moravské Nové Vsi Jana Krutáková.

Jak dodala, na úřadě se spoléhají i na to, že lidé budou natolik vstřícní a i přes novelu zákona obci se sněhem před vlastními domy pomohou.
„Pokud budu moct, sníh si i letos uklidím sám. Moc totiž nespočítám s tím, že by mi před domem někdo sníh odhrnul. Podle mého by si stejně měl každý zamést před svým prahem sám. Je ale pravda, že třeba osmdesátiletá babička by s tím měla problém,“ domníval se Milan Růžička z Lednice. Je podle něj ale dobré, že přes den mají obce povinnost chodníky uklidit, protože z práce by jej kvůli tomu určitě nepustili.

ELIŠKA WINDOVÁ
PETR KLUSKA