„Město nemá dost peněz na opravu všech bytů. Lidé jsou v řadě případů schopni si správu a údržbu lépe zabezpečovat sami. Byty budeme prodávat jednotlivě jejich nájemníkům. Na každý byt necháme vypracovat znalecký posudek. Cena bude odpovídat čtyřiašedesáti procentům z této částky,“ uvedl pohořelický starosta Josef Svoboda.

Pokud navíc noví majitelé do tří let od prodeje pomohou dům zrenovovat, mohou získat dvacet procent kupní ceny od města zpátky. „V případě, že se v domě prodá sto procent bytů, dostanou třicet procent. Když se tedy nájemníci sjednotí, byty odkoupí všichni a domluví se na rozsahu oprav, vyplatí se jim to,“ pokračoval Svoboda.

Z více než tři sta šedesáti městských bytů radnice pro začátek vytipovala asi šedesát. „Odhlasovali jsme prodej prvních pěti bytových domů. Ve dvou projevili o byty zájem všichni nájemníci. Letos prodej připravíme, po Novém roce by pak mohly první byty změnit majitele. Uvidíme, jak se zvolený postup osvědčí,“ sdělil starosta.

„Dohodli jsme se celý dům, že bychom byty odkoupili. Jsou cihlové, ale sto pět let staré s množstvím závad. Nutná je oprava střechy a odizolování domu. Hodně bude proto záležet na tom, za kolik nám město byty nabídne,“ řekl Jiří Kavan, který bydlí v jednom ze čtyř třípokojových bytů ve vytipovaném domě na ulici Československé armády.
Podle něj by pro nájemníky byla přijatelná cena do čtvrt milionu korun. „V Mikulově prodávalo město třípokojové byty v centru za sto čtyřicet čtyři tisíc,“ srovnával.

„Opravy budou drahé a my už jsme do bytů spoustu peněz vrazili. Plovoucí podlahy, etážové topení, to všechno jsme platili ze svého. Město neudělalo nic, dům postupně chátrá. Když nám byty za rozumnou cenu prodají, bude to lepší pro všechny,“ míní Kavan.

O prospěšnosti privatizace je přesvědčena také ředitelka Pohořelické obecně prospěšné společnosti, která se o městské byty stará. „ Když se byt dostane do osobního vlastnictví, lidé se k němu hned lépe chovají. Navíc bytový fond potřebuje investice. Lidé si musí zvyknout, že za všechno se platí. I za bydlení,“ konstatovala Libuše Fojtová.

Ne všechny byty ale budou v Pohořelicích na prodej. „Například nových devatenáct bytů, které vznikly v bývalém vojenském skladě s účastí státu, musí podle podmínek dotace zůstat k nájemnímu bydlení. Také mnohé půdní vestavby jsou na několik let vázány zástavním právem bez možnosti prodeje. I bez těchto omezení bychom si ale část bytů určitě ponechali na služební byty pro lékaře a další skupiny obyvatel,“ vypočítával starosta.

Jak připomněl, důležitou podmínkou pro odkoupení bytu je vyrovnání všech závazků vůči městu. Pokud nebude mít nájemník o byt zájem, radnice po určité době nabídku zopakuje, i když už zřejmě za jiných podmínek. Bude-li nezájem obyvatel trvat, je podle Svobody možné, že město nabídne byt ke koupi dalším osobám.