Za budovou radnice dokonce vzniklo dlážděné prostranství k setkávání obyvatel nejmenší obce Břeclavska. „Rekonstrukci plánovalo již několik zastupitelstev před námi. My jsme pouze jejich myšlenku dokončili,“ řekla skromně starostka obce Jana Majerová.

Obnovy se dočkala také věžička tyčící se nad vstupem do budovy obce, která loni oslavila dvě stě třicet pět let svého založení, a také vchodové dveře. „V projektu se počítalo původně s plastovými. To se nám ovšem nelíbilo, proto jsme je nechali řádně zrestaurovat. No a co se věžičky týče, traduje se, že by se v ní snad mělo ukrývat malé tajemství v podobě vzkazů minulých pokolení těm nynější. Když jsme však procházeli půdou, nic jsme tam nenašli. Možná ale jen nevíme, kde hledat,“ usmívala se tajemně starostka.

Kašnické nyní čeká ještě rekultivace zeleně a nové výsadby jak před budovou radnice, tak i za ní. „Je nám líto jehličnanu před radnicí, nicméně poměrně hodně rychle narostl a začíná ohrožovat elektrické dráty. Měli jsme zde arboristu, který zhodnotil jeho zdravotní stav a naznal, že by ho byla škoda. Nicméně my jej nechceme ořezat a udělat z něj paskvil. Zřejmě tedy bude muset pryč,“ poznamenala Majerová.

Zmodernizované učebny a výtahy v budově velkobílovické základní školy.
Výuku ve velkobílovické škole zpříjemní zmodernizované učebny i nové pomůcky

Na rekonstrukci radnice se Kašnickým podařilo získat peníze z dotací. Velkou část rekonstrukce však obec s ročním rozpočtem ve výši dva a půl milionu korun zaplatila ze svého. „Hodně dlouho zastupitelstva na opravu úřadu šetřila a počítalo se s ní. Sedmdesát procent částky jsme získali z dotace od ministerstva pro místní rozvoj. Dvě stě tisíc pak od kraje na vybavení a tři sta třicet tisíc nám přislíbila Místní akční skupina Hustopečsko na úpravy venkovních prostor okolo radnice,“ vyčíslila starostka.

Nyní mají Kašničtí v plánu přemístit obecní knihovnu do patra úřadu ke komunitnímu centru. „Prostory zde máme, navíc spojit knihovnu s komunitním centrem není vůbec špatný nápad. Stane se z něj pak takové příjemné místo k odpočinku a trávení volného času,“ domnívá se Majerová.

Ilustrační foto
Spor o obrazy Jaroslava Blažka z Kostic: pokračovat bude u krajského soudu

Prostory za budovou obecního úřadu, kde knihovna sídlí, jsou totiž více než nevyhovující. „Jde o budovu bývalé hasičské zbrojnice, která jako knihovna není uzpůsobená. Zcela neekonomický je pak její provoz především v zimě. Otevřeno má jednou v týdnu pouze na dvě hodiny. Ale aby se mohlo vůbec otevřít, už dva dny předem musíme místnost vytápět,“ zdůvodnila starostka.

Nynější prostory knihovny by pak mohly sloužit kupříkladu jako dílna pro pracovníka obce či jako sklad.