Zaměřil se na informovanost o životním prostředí v daném městě. Akci zaštiťovalo ministerstvo životního prostředí společně s agenturou Timur, které podrobily hodnocení dvě stě šedesát měst nad pět tisíc obyvatel z celé republiky. Město Hustopeče se v silné konkurenci probojovalo mezi patnáct oceněných.

„Výsledkem jsme byli mile překvapení, považujeme to za velký úspěch pro naše relativně malé město. Zároveň je to pro nás další výzva, jak zapracovat na zlepšení přehlednosti a přístupnosti dat tak, aby byli občané co nejlépe informovaní o tom, co se v Hustopečích a v blízkém okolí děje,“ uvedl spokojený vedoucí odboru životního prostředí hustopečské radnice Miroslav Hanzlíček.

Porota kladně hodnotila rozsah, kvalitu a strukturu informací, jejich aktuálnost, uživatelskou přístupnost, ale i celkovou přehlednost a grafickou úpravu představení města Hustopeče.

KATEŘINA KOPOVÁ