Zápis do mateřských škol se v Břeclavi koná dvanáctého května. Čas, kdy mají rodiče se svými dětmi přijít, si sami určí ředitelé jednotlivých školek ve městě.

O tom, zda se rodičům podaří svého potomka do některé ze školek umístit, rozhodují body. Udělují se například za bydliště dítěte v Břeclavi, za věk, za to, zda do školky chodí také sourozenec, či za celodenní docházku. Doplňujícími kritérii jsou pak zaměstnaní rodiče nebo to, jestli je rodič samoživitel.

Odbor školství už také zná rozpis prázdninového provozu na letošní rok. Ten je dostupný na internetových stránkách města.