Jsou to zhruba dva roky, co skupina obyvatel Hustopečí předala vedení města petici „Za zvýšení dálniční protihlukové bariéry“. Důvodem byla neustále se zvyšující hladina hluku z dálnice, která zhoršuje životní podmínky lidí žijících v blízkosti této frekventované dopravní tepny.

„Bydlím přímo pod dálničním náspem. Ten hluk je opravdu hrozný. A co si tak povídají další lidé, ve městě je slyšet často mnohem víc, protože se nese obloukem. Postižené jsou tedy takřka celé Hustopeče,“ podotkla jedna z iniciátorek petiční akce Kateřina Kopová.

Nelíbí se jí hlavně příliš nízká bariéra, která lemuje dálnici nad Hustopečemi. „Když tudy jezdí kamiony, vidíme jejich hřbety. A provoz se mnohonásobně zvýšil. Vadí to spoustě lidí,“ řekla Kopová. Jak dodává, protihluková stěna poblíž některých domů úplně chybí.

Pod petici pro zvýšení bariéry se podepsalo kolem dvou tisíc lidí. Výsledky obou měření hlučnosti, která na základě stížností následovala, byly ovšem pro obyvatele Hustopečí nepříznivé.

„Měření prokázala, že jsme vystaveni značnému hluku, a to na hranici zákonem stanoveného limitu, který je pro určité měření šedesát decibelů,“ řekl starosta Hustopečí Luboš Kuchynka. „Bohužel zákon k této hranici připočítává ještě toleranci nepřesnosti 1,8 decibelů a právě v ní jsme se pohybovali,“ dodal.

Takže přesto, že měření prokázala vysokou míru hlučnosti v Hustopečích, místy i mírně nad hranicí šedesáti decibelů, ani jednou to nebylo více než 61,8 decibelů.

Závěr je jasný a pro stěžovatele bohužel neúprosný. Pokud bude platit zákon v takové podobě jako nyní, Ředitelství silnic a dálnic argumenty Hustopečí o velké hlučnosti nepřijme.

To potvrzuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic České republiky Martina Vápeníková. „V loňském roce jsme na požadavek města zadali měření hlukové zátěže, z jehož výsledků vyplynulo, že zde nejsou překračovány hlukové limity. Stávající protihluková stěna je dostatečná,“ konstatovala.

Hustopečský starosta se přesto nevzdává naděje na zvýšení protihlukové stěny kolem dálnice. „Poslední autorizovaná měření probíhala v červnu tohoto roku. Víme, že počet aut projíždějících po dálnici stále roste, a tak bych neváhal změřit hluk za rok, za rok a půl a pokusit se o to znovu. V každém případě zkusíme s Ředitelstvím silnic a dálnic ještě jednat,“ plánuje Kuchynka.

Město hodlá provádět měření hlučnosti rok co rok, což Kopová oceňuje. „Myslím si, že ten limit příště přesáhneme a konečně se začne něco dít. Existují i další možnosti jak protihlukovou bariéru zvýšit, jenže to znamená spoluúčast soukromého investora,“ vysvětlila nespokojená žena.

JIŘÍ ŠEVČÍK
ZBYNĚK HÁDER