Český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika. To jsou předměty státní maturity, které jsou nově povinné pro všechny studenty. Ti jsou podle některých ředitelů středních škol a učilišť z Břeclavska připravení. I tak si ale prý asi většina z nich zvolí lehčí variantu maturit.

„Na státní maturity se už připravujeme patnáct let. Otázkou je, jak bude například vypadat zabezpečení či centrálně zadávané testy. Bližší obrázek o tom budeme mít teď po generální zkoušce, ale už jsme se pravidelně účastnili předchozích prověřování,“ uvedl ředitel břeclavského gymnázia Josef Drobilič.

Jak dodal, trochu se zapomíná i na to, že každá škola připravuje také profilovou část zkoušky. V ní si maturanti vyberou konkrétně na břeclavském gymnáziu dva předměty s výjimkou českého jazyka. Zkouška bude buď ústní, nebo studenti napíší seminární práci, kterou si musí obhájit.

„Troufám si tvrdit, že s ohledem na jistou míru nejistoty si většina studentů zvolí základní a ne vyšší úroveň státní zkoušky. Nedělám si ani iluze, že by si vybírali ke státní zkoušce ještě další nepovinné předměty. Zvlášť, když není ani signál, že by vysoké školy akceptovaly výsledky z této dobrovolné zkoušky,“ míní Drobilič.

Sám předpokládá, že většina maturantů na gymnáziích zkoušky zvládne. Větší pravděpodobnost neúspěchu vidí na učilištích či středních odborných školách.

„Při loňském testování zkouškou neprošli asi dva studenti ze sto dvaceti. Ale to mluvíme o gymnáziu, kde je třeba čtrnáct hodin cizího jazyka a žáky to zajímá. Když si vedle toho ale postavím nějaký obor praktického vyučování, tam už problém být může,“ uvedl s tím, že dvacet procent neúspěšnosti vidí ještě jako optimistické číslo.

S tím z části souhlasí i ředitel Středního odborného učiliště v Mikulově Josef Michna. „Současná situace je taková, že vzhledem k převisu nabídky nad poptávkou dochází bohužel k poklesu úrovně vzdělání. Školy se snaží udržet co nejvíce žáků, a tím pádem klesají i nároky,“ potvrdil Michna.

Ten si také myslí, že kromě několika vybraných gymnázií je úroveň maturitních zkoušek všude nižší, než bývala před desítkami let.

„Učitelé pro žáky udělají maximum. Ale některé děti, které se hlásí na maturitní obory, měly být jednoznačně podle mého na těch učebních,“ uvedl jeden z důvodů, proč je právě na učilištích a odborných školách větší pravděpodobnost neúspěchu. S jednotnou státní maturitní zkouškou ovšem Michna i navzdory tomu rozhodně souhlasí. „Určitě si většina z nich vybere nižší úroveň zkoušky, potřebují jen papír,“ řekl.

„Podle mě je státní maturita pro studenty gymnázií mnohem lehčí. Zatím je to ale nedomyšlené, nikdo neví, jak bude vypadat profilová část zkoušky. Sice se říká, že i vysoké školy budou brát ohled třeba na vybranou úroveň, ale v tom prvním roce spíš budeme pokusní králíci,“ je přesvědčená studentka břeclavského gymnázia Denisa Solaříková.