Milovický les je ve druhé zóně Chráněné krajinné oblasti Pálava. Vyskytuje se tam mnoho vzácných rostlin a živočichů. Zároveň jde o oblast s oborním chovem zvěře. Podle ochránců v posledních letech tak intenzivním, že se stav zdejší přírody rapidně zhoršuje. „Z lesů v oborách postupně mizí vzácné a chráněné rostliny,“ sdělila ve čtvrtek botanička Helena Prokešová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Nejnovější studie, která se věnovala změnám zdejší vegetace, měla odborníkům jasně prokázat zhoršení kvality prostředí v oborách Bulhary a Klentnice, zatímco mimo obory tento trend pozorovaný nebyl. „Několik druhů, jako je třeba hnědenec zvrhlý, vstavač nachový a zvonek boloňský, které zde prokazatelně rostly ještě po roce 2000, se v uplynulých letech nepodařilo dohledat. A další - divizna brunátná, kosatec nízký a třemdava bílá - jsou na pokraji vymizení,“ doplnila botanička.

Káně lesní při lovu. Ilustrační snímek
Káně přišlo o ráj pod Pálavou s nárůstem těžby, tvrdí vědec. Lesníci se brání

Chovaná zvířata v oborách podle ochránců spasou doslova vše, na co narazí. Ochránci chtějí regulovat činnosti tak, aby zajistili ohroženým druhům lepší podmínky. „Cílem není obory zrušit, ale upravit způsob hospodaření. Intenzita tlaku zvěře dosáhla míry, kdy přírodě vážně škodí. Proto jsme se rozhodli využít své pravomoci k regulaci hospodaření v oborách,“ konstatoval Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Deník nedávno oslovil Lesy České republiky kvůli hospodaření a těžbě dřeva, které podle ornitologů pravděpodobně může za úbytek kání lesních v lokalitě. Předchozí kauzou bylo téměř vymizení chráněného motýla jasoně dymnivkového. Státní podnik svou činnost obhajoval.

Lesy ČR: Odlov je vyšší

Mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová k oborám sdělila, že lokalitu ovlivnilo několikaleté extrémní sucho. „Omezila se potravní nabídka pro zvěř, protože uschly některé keře a okusové dřeviny, ale i jiná vegetace, jako byliny. Proto jsme začali s obnovou políček s pastevní trávou a účelově také vytváříme v části lesa i takzvané zvěřníky, ve kterých zvěř najde potravu a neškodí jinde,“ uvedla.

Podle ní správci ze státního podniku také výrazně zintenzivnili odlov zvěře. „Ve srovnání s předchozími lety jsme loni zvýšili počet odlovených kusů zvěře o dvaadvacet procent,“ upřesnila Jouklová.

Pouzdřanská step, Pálava
Státní podnik Lesy České republiky zlikvidoval chráněné motýly na Pálavě

Ochránci přírody zdůrazňují, že oborní chov nemusí být na škodu, záleží ale na intenzitě. „Chovaná zvěř – v tomto případě daňci, jeleni a mufloni - udržuje porosty v Milovickém lese světlejší, což vyhovuje mnoha druhům brouků vázaným na osluněné dřevo, například tesaříkům a krascům,“ řekl zoolog Pavel Dedek.

Milovický les je cenný zejména díky výskytu panonských dubohabřin a teplomilných sprašových doubrav, což jsou biotopy vzácné v celé Evropě – a právě ty jsou podle ochránců oborním chovem zásadně poškozovány. Jejich zhoršující se stav je dokumentován od devadesátých let minulého století.

Milovický les je také důležitou ornitologickou lokalitou. Žije tam například naše největší populace dudka chocholatého. Velký význam má pro dravé ptáky, ať už hnízdící nebo shromažďující se na nocovištích, jako jsou luňák červený, orel mořský a orel královský.

Dobrovolníci pomáhali ochráncům přírody na Pálavě likvidovat invazní boryt barvířský. Rostlina se žlutými květy se rozšířila zejména na jihovýchodně orientovaných bezlesých strmých svazích Děvína. V cenné rezervaci působí problémy. Vytrhává se ručně.
Borytobraní na Pálavě: Dobrovolníci trhají rostliny, zachraňují tím vzácné druhy

Intenzivní chov spárkaté zvěře přináší určitá omezení i pro obnovu lesa. Veškeré mladé výsadby je třeba důkladně ochránit před zvěří. Proto jsou v některých částech založeny obnovní bloky, . velké oplocenky, kde je les postupně obnovován. „Jinak využíváme přirozenou obnovu ze stojících stromů. V předchozích dvou letech byla velká úroda žaludů, ze kterých dnes již rostou mladé semenáčky. Odtěžením matečného porostu umožníme semenáčkům dubu odrůstat, aniž bychom museli do lesa vysazovat sazenice. Tento způsob však nelze využít běžně, protože duby dostatečně neplodí každý rok," popsala za Lesy ČR Jouklová.