Břeclavská radnice už má připravenou novou vyhlášku, kterou může regulovat provoz pohostinských zařízení ve městě. Tu původní zrušil ústavní soud kvůli nejasnému pojmu obytná zástavba. Její opravenou podobu už schválilo ministerstvo vnitra, které ji napadlo pro omezování podnikání. V dubnu ji ještě musí podpořit zastupitelé.

„Dostali jsme kladné stanovisko od ministerstva vnitra k vyhlášce o provozních dobách. Původní vyhlášku nám ústavní soud vrátil k doplnění. Využili jsme stavebního zákona a územního plánování, který jasně definuje, co je obytná zóna. Je vyčleněná graficky v územním plánu obce, ten má navíc přílohu, kde je jasně dáno, co která plocha může obsahovat, co se tam dá provozovat a co ne,“ popsal místostarosta Břeclavi Jaroslav Parolek.

Podle jeho slov teď nové vyhlášce stojí v cestě jediné, a to vyvěšení aktuálního stavu územního plánu. „Ministerstvo vnitra nám doporučilo, aby k vyhlášce byla i grafická příloha, kterých ploch by se regulace týkala. Namítali nám totiž, že na našich internetových stránkách je sice územní plán vyvěšený, ale nejsou v něm všechny změny a dodatky, které jsme projednávali,“ podotkl Parolek.

„Město Břeclav v návrhu nové úpravy již definuje pojem zastavěného území města, na které se omezení provozní doby má vztahovat. A protože napříště již obce mohou dle závěrů ústavního soudu v zájmu zabezpečení veřejného pořádku a nočního klidu omezovat také provozní dobu pohostinských zařízení, nebyl již návrh nové obecně závazné vyhlášky města Břeclav ze strany ministerstva vnitra shledaný v rozporu se zákonem,“ potvrdila Petra Schneiderová z ministerstva.

Žádost o výjimku

Původní vyhláška umožňovala podnikům zažádat o výjimku. Kterou nakonec získali všichni. „Každá vyhláška má svoji výjimku, kterou bychom samozřejmě řešili individuálně. Pokud budou mít potřebné stavební úpravy, díky kterým by lidé v podnicích nerušili okolí, nebudou tam stížnosti, nebude tam zajíždět městská či státní policie, tak v tom nevidím problém,“ vyjmenoval podmínky místostarosta.

Že je o novou podobu vyhlášky zájem, potvrdil i tajemník Zdeněk Opálka. „Volají nám z celé republiky, například České Lípy nebo Valašského Meziříčí,“ naznačil tajemník, kde všude se chtějí Břeclaví inspirovat.

Provozní doba podniků bude podle nové vyhlášky omezená stejně jako v té předchozí. Tedy ve dnech předcházejících dnu pracovního klidu by mohli mít pohostinská zařízení otevřeno do půlnoci, v ostatní dny do desíti hodin večer. „Týká se to všech pohostinských zařízení ve městě. Každý může zažádat o výjimku. Kdyby se časem prokázalo, že jsou u nich problémy, tak ji zrušíme,“ nastínila právnička města Hana Dědová.

Problematické oblasti jsou podle ní například na pěší zóně nebo na některých sídlištích. „Vyhláška by mohla platit od prvního července. I kvůli tomu, aby měli všichni čas na požádání o výjimku. Ty by se měly řešit ve správním řízení, aby neměl někdo pocit, že vše záleží na libovůli rady města,“ ujistila.

O podobné vyhlášce, jako připravuje Břeclav, uvažují například v Kyjově. „Koalice bude jednat o tom, zda skutečně provozní dobu heren nebo non stopů omezíme. Mohli bychom se inspirovat i tou, co připravuje Břeclav,“ uvedl tajemník kyjovské radnice Milan Jagoš. Například v Mikulově ale zatím o omezování otevírací doby neuvažují. „Četl jsem o tom, ale zatím jsme tuto problematiku nijak neřešili. Zůstáváme chladní,“ řekl mikulovský starosta Rostislav Koštial.