Poté dojde k otevření tohoto úseku a bude následovat rekonstrukce zbylé části Husovy ulice od Slovácké po komunikaci Na Zahradách. Z důvodu rekonstrukce plynovodu dochází ke zpomalení prací, které budou ukončeny pravděpodobně do 15. prosince. Byla zahájena rekonstrukce kanalizace v ulici Jiráskova. Předpoklad ukončení veškerých prací je v závěru listopadu. V závěru října odstartuje oprava ulice Riegrova, která bude průjezdná v závěru listopadu. Finální povrch pokryje komunikaci v jarních měsících.