Zašlou slávu původně secesní budovy společenského domu v Hustopečích teď plánuje obnovit tamní radnice. Začít chce s rozhlehlou zahradou, jejíž přebudovávání v prostranství s amfiteátrem, venkovním posezením, tanečním parketem i travnatými plochami by mohlo odstartovat už v příštím roce.

Projekt nechali Hustopečští zahrnout do rozpočtu. „Předběžně máme projekt venkovních prostor vyčíslený na asi dvacet milionů korun. Sice nejsou vypsané žádné dotace, které by nám s financováním mohly pomoct, ale věřím, že tuhle investici utáhneme. Snad bychom do jara mohli mít už i stavební povolení,“ nastínila pro Deník Rovnost starostka města Hana Potměšilová.

Právě amfiteátr je pro hustopečskou radnici prioritou. „Především nám jde o to, abychom dostali hody a hodové veselí pryč z Herbenovy ulice. Nejen, že prostranství před společenským domem není důstojným místem k pořádání takové akce, ale hlavně to není fér vůči lidem, kteří v okolí bydlí,“ pokračoval místostarosta Bořivoj Švásta.

Kromě hodů by nový areál měl sloužit také pořádání divadelních představení pod širým nebem, nejrůznějším akcím pro děti, koncertům, nebo třeba i promítání filmů v létě. Prostor má být otevřený a propojený tak, aby lidé mohli volně korzovat. Amfitetátr má být přístupný z Bratislavské ulice, kde na něj naváže parkovací státní.

Vedení města má v plánu postupně zrekonstruovat celý historicky cenný objekt. Ovšem v několika etapách. „Celková částka se v projekčních cenách vyšplhala na asi sto dva milionů bez daně. S daní se tedy bavíme o nějakých sto pětadvaceti milionech korun. V tuto chvíli se nerýsují žádné dotace, které bychom na takovou rekonstrukci mohli čerpat, a jde o částku, kterou k dispozici samozřejmě nemáme. Uvidíme tedy, co bude dál,“ nastínil Švásta. Hustopečští proto zvažují rozdělení celé stavby na několik samostatných stavebních objektů.

Jisté je jedno – dispozice budovy se nezmění. Vzhled má pak odkazovat na původ budovy z konce devatenáctého století. „Zásadní je zachování a obnova původních detailů z přelomu devatenáctého a dvacátého století v části uliční fasády. Stejně tak zůstane i rozdělení na hostinec či restauraci a společenský dům,“ ubezpečila starostka.

V návrhu architektonického studia Ječmen – Caha architekti je řešena i obnova veškerých původních zdobných prvků fasády. „Jedná se o vyložené římsy pod střechou a u okenních parapetů. Některé jsou z části zachované, další budou nově doplněny. U oken budou obnoveny šambrány včetně dobových detailů. Původní členění oken bude rovněž navráceno. Veškeré tvarosloví navržených úprav je řešeno z podkladu historických fotek,“ stojí ve studii, kterou má Deník Rovnost k dispozici.

Součástí rekonstrukce vnitřních prostor by bylo i nové sociální zázemí pro návštěvníky i účinkující včetně šaten. Nového řešení by se dočkaly i skladové prostory pro mobiliář a kostýmy. A to tak, aby nedošlo ke střetu veřejnosti a účinkujících. „Vstupní prostory v podobě upraveného foyer jsou nově řešeny dostatečně velkorysým prostorem s přímým napojením na bar a šatnu,“ naplánovali architekti.

Co se technologií týče, má dojít i ke kompletní výměně vzduchotechniky. „Rádi bychom také zprůchodnili sál s M-klubem tak, aby lidé nemuseli procházet zvenčí. No a částečně využité bude i podkroví restaurace, které poslouží jako zázemí zaměstnanců. V M-klubu by pak mohl přibýt menší bar a dojde k úpravě sociálního zázemí,“ zmínil místostarosta.

Dvorní křídlo, nacházející se mezi dvěma původními objekty, bude z velké části uvolněno. „A to jak v interiéru v podobě odstranění stropní konstrukce a vytvoření převýšeného prostoru, tak v exteriéru. Je navrženo vybourání části obvodových stěn podzemního patra a vytvoření pilířové arkády, která zajistí prostupnost a plynulý provoz v horní části zahrady. Technické zázemí objektu včetně skladového prostoru bude částečně zachováno,“ stojí v architektonické studii.

Nápad se líbí i muzikantu, a současně starostovi Tomáši Bílkovi z nedaleké Vrbice. „Jak hudebník i občan spřátelené vesnice to jedině vítám. Tam, kde je kultura, tam to i žije. Osobně kvituji jakékoli investice do kultury, které mají smysl. Nabídka akcí a programů v Hustopečích je pestrá. Město žije nejen folklorem, ale zní zde často i metal, jazz či alternativní hudba. Amfiteátr tedy bezesporu nebude využívaný jen jako hodový areál,“ je přesvědčený.