Zašlou slávu původně secesní budovy společenského domu v Hustopečích teď plánuje obnovit tamní radnice. Začít chce s rozhlehlou zahradou, jejíž přebudovávání v prostranství s amfiteátrem, venkovním posezením, tanečním parketem i travnatými plochami by mohlo odstartovat už v příštím roce.

Projekt nechali Hustopečští zahrnout do rozpočtu. „Předběžně máme projekt venkovních prostor vyčíslený na asi dvacet milionů korun. Sice nejsou vypsané žádné dotace, které by nám s financováním mohly pomoct, ale věřím, že tuhle investici utáhneme. Snad bychom do jara mohli mít už i stavební povolení,“ nastínila pro Deník Rovnost starostka města Hana Potměšilová.

Právě amfiteátr je pro hustopečskou radnici prioritou. „Především nám jde o to, abychom dostali hody a hodové veselí pryč z Herbenovy ulice. Nejen, že prostranství před společenským domem není důstojným místem k pořádání takové akce, ale hlavně to není fér vůči lidem, kteří v okolí bydlí,“ pokračoval místostarosta Bořivoj Švásta.

Most přes dálnici D2 u Velkých Němčic je kvůli špatnému technickému stavu od června letošního roku uzavřený.
Dva nadjezdy nad D2 na Břeclavsku chátrají, hrozí jim zřícení či demolice

Kromě hodů by nový areál měl sloužit také pořádání divadelních představení pod širým nebem, nejrůznějším akcím pro děti, koncertům, nebo třeba i promítání filmů v létě. Prostor má být otevřený a propojený tak, aby lidé mohli volně korzovat. Amfitetátr má být přístupný z Bratislavské ulice, kde na něj naváže parkovací státní.

Vedení města má v plánu postupně zrekonstruovat celý historicky cenný objekt. Ovšem v několika etapách. „Celková částka se v projekčních cenách vyšplhala na asi sto dva milionů bez daně. S daní se tedy bavíme o nějakých sto pětadvaceti milionech korun. V tuto chvíli se nerýsují žádné dotace, které bychom na takovou rekonstrukci mohli čerpat, a jde o částku, kterou k dispozici samozřejmě nemáme. Uvidíme tedy, co bude dál,“ nastínil Švásta. Hustopečští proto zvažují rozdělení celé stavby na několik samostatných stavebních objektů.

Jisté je jedno – dispozice budovy se nezmění. Vzhled má pak odkazovat na původ budovy z konce devatenáctého století. „Zásadní je zachování a obnova původních detailů z přelomu devatenáctého a dvacátého století v části uliční fasády. Stejně tak zůstane i rozdělení na hostinec či restauraci a společenský dům,“ ubezpečila starostka.

V návrhu architektonického studia Ječmen – Caha architekti je řešena i obnova veškerých původních zdobných prvků fasády. „Jedná se o vyložené římsy pod střechou a u okenních parapetů. Některé jsou z části zachované, další budou nově doplněny. U oken budou obnoveny šambrány včetně dobových detailů. Původní členění oken bude rovněž navráceno. Veškeré tvarosloví navržených úprav je řešeno z podkladu historických fotek,“ stojí ve studii, kterou má Deník Rovnost k dispozici.

Saunový svět postaví v Břeclavi v areálu koupaliště. Vizualizace.
Za Saunový svět dostala Břeclav pokutu 90 tisíc korun. Hrozily i miliony

Součástí rekonstrukce vnitřních prostor by bylo i nové sociální zázemí pro návštěvníky i účinkující včetně šaten. Nového řešení by se dočkaly i skladové prostory pro mobiliář a kostýmy. A to tak, aby nedošlo ke střetu veřejnosti a účinkujících. „Vstupní prostory v podobě upraveného foyer jsou nově řešeny dostatečně velkorysým prostorem s přímým napojením na bar a šatnu,“ naplánovali architekti.

Co se technologií týče, má dojít i ke kompletní výměně vzduchotechniky. „Rádi bychom také zprůchodnili sál s M-klubem tak, aby lidé nemuseli procházet zvenčí. No a částečně využité bude i podkroví restaurace, které poslouží jako zázemí zaměstnanců. V M-klubu by pak mohl přibýt menší bar a dojde k úpravě sociálního zázemí,“ zmínil místostarosta.

Příprava na instalaci váhy na novém sběrném dvoře, měřící zatížení jednotlivých náprav auta.
V Pohořelicích vzniká sběrný dvůr, bude mít váhu na vážení odpadu

Dvorní křídlo, nacházející se mezi dvěma původními objekty, bude z velké části uvolněno. „A to jak v interiéru v podobě odstranění stropní konstrukce a vytvoření převýšeného prostoru, tak v exteriéru. Je navrženo vybourání části obvodových stěn podzemního patra a vytvoření pilířové arkády, která zajistí prostupnost a plynulý provoz v horní části zahrady. Technické zázemí objektu včetně skladového prostoru bude částečně zachováno,“ stojí v architektonické studii.

Nápad se líbí i muzikantu, a současně starostovi Tomáši Bílkovi z nedaleké Vrbice. „Jak hudebník i občan spřátelené vesnice to jedině vítám. Tam, kde je kultura, tam to i žije. Osobně kvituji jakékoli investice do kultury, které mají smysl. Nabídka akcí a programů v Hustopečích je pestrá. Město žije nejen folklorem, ale zní zde často i metal, jazz či alternativní hudba. Amfiteátr tedy bezesporu nebude využívaný jen jako hodový areál,“ je přesvědčený.