Od čtyř hodin odpoledne se tam uskuteční oficiální otevření nového zeleného prostranství, jež by mělo odpovídat představám tamních obyvatel. Právě ti měli na vzhledu relaxační zóny jedno z hlavních slov.

„Díky účasti na plánování měli lidé žijící v Úvalech šanci ovlivnit vzhled místa tak, aby splňovalo jejich představy i potřeby," sdělila Ivana Adámková z Nadace Partnerství, které na proměnu dalo částku sto osmdesát tisíc korun.

Neupravený pozemek v okolí kostela se změnil v odpočinkové místo, které využíjí penzisté, maminky s dětmi i turisté. Součástí sobotní akce bude doprovodný program pro děti a dospělé v podobě představení Klubu mladých debrujárů, soutěží a večerního táboráku.

Co se změnilo? Předně. Vzhled terénu, koryto potoka, zatravnění volných ploch, vytvoření přístupových cest. Přibyl také altán, houpačky, prolézačky, pískoviště, lavičky, fotbalové branky, kůly na volejbalovou síť nebo pingpongový stůl. Dřevěné pódium pod korunou vrby má sloužit například k malým hudebním vystoupením.

„Chceme, aby zeleně v obcích přibývalo. Z tohoto důvodu musí být výsadba stromů a keřů významnou a nedílnou součástí projektu," uvedla Adámková.

Pro osazení plochy obyvatelé Úval vybrali především dřeviny, které jsou v České republice původní a obec dobře zapojí do okolní krajiny.

V Úvalech chybělo odpočinkové místo, které by nahrazovalo náves a sloužilo k pořádání společenských akcí jako jsou Úvalské krojované hody nebo Velikonoční hrkání. Zázemí hospody se časem ukázalo jako nedostatečné.