Najít si práci. Při jejím hledání většina znich využívá nabídky z Úřadu práce. Podle vedoucí oddělení trhu práce Zdeňky Hausnerové se profesní skladba nezaměstnaných absolventů již několik let nemění. „Na předních příčkách se neustále objevují absolventi ekonomických oborů, nástavbového studia voblasti podnikání a studenti gymnázií. Rovněž vyučení v oboru kadeřník a kosmetička se po skončení studia ocitají ve ztížené situaci, protože nemají praxi a konkurence je skutečně veliká,“ popsala situaci Hausnerová.

Naopak Úřad práce zaznamenal kritický nedostatek strojírenských oborů a poptávka po nich stále roste. „Noví investoři vnašem regionu vyžadují tyto odborníky na obsluhu strojů včetně seřizovačů. Velká poptávka je i po konstruktérech se znalostí grafických programů. Žádané jsou také obory elektrikář se specializací na silnoproud, obráběč kovů a zámečník,“ doplnila vedoucí trhu práce. I přes neustálé zdůrazňování situace, že na trhu práce chybí převážně kvalifikovaní řemeslníci, se na téměř žádném učilišti na okrese nepodařilo naplnit učební obory u přijímacích zkoušek vprvním kole.