Vznikla tam louka, remízek a upravili pěší trasy. „Vysázeli jsme tam dvaadevadesát stromů a 265 keřů,“ vyčíslila Hana Mlýnková z městského úřadu.

Pro drobné ptáky jsou na stromech ptačí budky, pro drobné živočichy zimoviště z kamenné skládaniny, z větví a kmenů pracovníci vytvořili broukoviště. „Nyní pracovníci připravují plochy pro výsev trávníků. Příští týden budou instalovat lavičky a odpadkové koše," přiblížil starosta Miroslav Novák.

Náklady jsou přes dva miliony korun, část pokryla dotace. „Péče o území bude pokračovat do listopadu 2023,“ doplnila Mlýnková.