Knihu se jim zpátky domů podařilo získat teprve nedávno. „Melantrichova bible byla po dlouhá léta, ne-li staletí, v držení naší polehradské farnosti, aby pak zůstala zapomenutá a promáčená na jedné staré půdě pod propadlou střechou, odkud byla zachráněna. Po několik desetiletí pak putovala a setrvávala nejen mimo naši obec, ale i mimo Moravu a Čechy,“ překvapil starosta městyse Antonín Vejvančický.

Do Boleradic se tato vzácná památka, která kromě prastarého tisku Písma svatého obsahuje i několik vepsaných poznámek k různým událostem ve farnosti, dostala spíše náhodou. „Šlo o souhru šťastných okolností a zejména o vstřícný přístup jejího někdejšího zachránce, s jehož laskavým souhlasem se bible navrátila domů. Naše Melantrichova bible se jistě právem řadí mezi nejcennější písemné památky vztahující se přímo k obci. Její historická hodnota je velmi vysoká, ovšem pro nás je nenahraditelná zejména proto, že je svojí poutí světem připoutána právě k Boleradicím,“ sdělil starosta.

Nad městysem Drnholec na Břeclavsku se nakonec vrtule točit nebudou. Většina obyvatel, kteří se zúčastnili místního referenda konaného současně s volbami do Poslanecké sněmovny, totiž řekla plánované výstavbě ne.
Větrné elektrárny v Drnholci nebudou, rozhodli lidé v referendu

Knihu a její stav budou nyní posuzovat odborníci. „Zaměří se také na odborný rozbor jejího obsahu, zejména pak ručně vepsaných poznámek,“ uvedl Vejvančický, který věří, že by si bibli mohli Boleradičtí prohlédnout v příštím roce na jedné z výstav připravovaných ke srazu rodáků.

Nečekaný nález zaujal i probošta mikulovské kapituly Pavla Pacnera. „To je skutečně moc pěkné. Osobně podobné knihy vnímám jako poklad, o to vzácnější, že jde o bibli. Když se mi dostane do rukou nějaký starší výtisk, vždy myslím na to, kolik generací si v něm asi četlo, v jakých životních situacích, a kolika lidem dával naději do života. Bible je živá kniha s živým poselstvím naděje, zvěsti o naději a o Bohu. Sám mám schovanou knížku po svojí babičce, kterou dostala od svojí maminky. Zřejmě nemá velkou hodnotu, ovšem pro mě je výjimečná a cenná,“ zareagoval Pacner.

Co je Melantrichova bible?

- Jde o jedno z nejcennějších vydání bible v době renesance v Čechách.

- Její význam spočívá především v precizním zpracování.

- Skládala se z 629 fóliových listů a obsahovala 135 dřevořezů.

- V celkem čtyřech dotiscích pak vzešlo jeden až dva tisíce svazků.

- Poprvé ji v Praze vytiskl tiskař Bartoloměj Netolický v roce 1549, který se k tomu spojil s Jiřím Melantrichem z Aventýna.

- Boleradická Melantrichova bible pochází ze čtvrtého vydání v roce 1560.