„Co do biodiverzity je to nejcennější oblast ve střední Evropě. Nachází se tam mnoho ohrožených druhů rostlin i zvířat, například roháč obecný či tesařík obrovský,“ uvedl břeclavský ekolog a zastupitel Filip Šálek.

Soutok zařadili zástupci Evropské unie na seznam programu Natura 2000, který podporuje ochranu evropských významných oblastí. Dostal se do něj především kvůli výskytu volně žijících ptáků. „Nejvíc lužní lesy zatěžuje lesnictví a ovlivňování vodního režimu vyhlubováním koryt řek. To způsobuje větší odvádění vody a zvyšování sucha,“ vysvětlil Šálek.

Na vytvoření patřičného právního zabezpečení mělo ministerstvo životního prostředí šest let od zapsání do seznamu. To se ale doposud nestalo. „Přemýšlel jsem, jak donutit stát k tomu, aby plnil to, k čemu se zavázal. Napsal jsem proto Evropskému ombudsmanovi, který tuhle problematiku řeší. Ten se případu ujal a uložil komisi, aby jej řešila,“ uvedl v rozhovoru pro Českou televizi bývalý brněnský zastupitel Mojmír Vlašín.

Hrozí i sankce

Dodal, že podle jeho informací začal s Českou republikou takzvaný pilot. „Tedy řízení, které má předcházet sankcím Evropské unie,“ doplnil Vlašín.

Starostka Mikulčic na Hodonínsku Marta Otáhalová se vzniku celistvé chráněné oblasti nebrání. „Do lesů u nás chodí spousta turistů. Roste tam přitom mnoho ohrožených bylin jako sněženka jarní či sasanka. Z toho hlediska jsem určitě pro další zabezpečení,“ prohlásila.

Zástupci Evropské unie navrhli, aby se oblast právně zabezpečila částečně jako národní přírodní rezervace, z části jako národní přírodní památka a dále pak jako přírodní památka i přírodní rezervace.

Ministerstvo životního prostředí však zmínilo, že zatím nemá vybraný způsob zabezpečení. „Osobně bych upřednostnil chráněnou krajinnou oblast,“ řekl Šálek.

Lidé z Lanžhota na Břeclavsku se obávají omezení. „Lanžhotští jsou na toto téma velmi citliví. Bojí se, aby to neznamenalo další omezení vstupu do lesa jako tomu bylo za socialismu,“ sdělil tamní obyvatel Milan Kocmánek.

Šálek však ujistil, že takové razantní změny vytvoření chráněné krajinné oblasti nezpůsobí. „Pořádám i přednášky, na kterých lidem vysvětluji, že se nemají čeho bát a že zákaz vstupu do lesa jim nehrozí,“ ubezpečil břeclavský zastupitel.

Starosta Lanžhota Ladislav Straka je zároveň i členem správní rady Biosférické rezervace Dolní Morava. „Ochrana tak specifické oblasti, jakou je Soutok, vyžaduje specifický přístup. To zaznělo i koncem minulého roku na jednání Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj," uvedl Straka.

Podle starosty z následné diskuse vyplynulo, že je nutno v jednáních o této oblasti pokračovat. „Z dosavadního vývoje mám však důvodné obavy, že se negativní zkušenost ´o nás bez nás´ bude opakovat, jak tomu bylo při vyhlašování Natury 2000,“ komentoval Straka.

O lužních lesích na Soutoku Podluží• Oblast tvořená lužními lesy se nachází na soutoku Dyje a Moravy mezi Břeclaví a Mikulčicemi.
• Z hlediska biodiverzity je to nejcennější území ve střední Evropě.
• Vyskytuje se tam víc než 200 chráněných rostlin, z toho 50 je zvláště chráněných.
• Nachází se tam také obora Soutok či prales Ranšpurk.
• Oblast zapsali na seznam Evropské unie Natura 2000.
• I přesto stále nemá dostatečnou právní ochranu.
• Nyní za to hrozí České republice sankce.

RADKA KONEČNÁ