Z kartelové dohody podezírá praktické lékaře na Mikulovsku devětasedmdesátiletý muž z Horních Věstonic. Za vyšetření a vystavení dokladu potřebného k prodloužení platnosti řidičského průkazu zaplatil šest set padesát korun. Jak zjistil, obdobně by dopadl i u dalších dvou mikulovských lékařů. Jinde jsou ale levnější.

„Volal jsem synovcovi, který dělá lékaře v Praze. Řekl mi, že u něj bych zaplatil tři sta padesát korun. V Kloboukách dokonce jen tři stovky. Jak je to možné?“ ptá se důchodce, který nechtěl zveřejnit jméno z obavy, že by mohl mít u svého praktického lékaře potíže.

Nezdá se mu ani způsob stanovení ceny. „Tři sta padesát korun jsem zaplatil za prohlídku a tři sta za vypsání posudku. Připadá mi to, jako kdybych si koupil ledničku, zaplatil ji a tři sta korun ještě musel připlatit za vypsání záručního listu,“ kroutil hlavou.

Popsanou konstrukci ceny potvrzuje i ceník praktického lékaře Martina Pavelky na internetu. Šest set padesát korun zaplatí žadatel také u dalšího mikulovského lékaře Jiřího Švandy. U Zdeňka Pluháčka dokonce ještě o stokorunu více. „Vyšetření stojí čtyři sta padesát korun, posudek tři stovky,“ vyčíslil mikulovský lékař cenu služby, kterou musí řidiči nad šedesát let absolvovat každé dva roky.

Jiní lékaři na Břeclavsku přitom zdaleka tolik nechtějí. Například Eva Kopcová a Luboš Oliva, kteří ordinují v Lednici, si vystačí se třemi stovkami. Stejnou částku vybírá i Viera Uhrová v Poštorné. A také Maria Janošková, která působí v Novosedlech a Jevišovce. „Za potvrzení k prodloužení platnosti řidičského průkazu pro osoby nad šedesát let bereme dvě stě korun. Přihlížíme i k sociální situaci žadatele,“ uvedla.

Předsedovi sdružení praktických lékařů na Břeclavsku Jiřímu Bartošovi nepřipadá více než dvojnásobný rozdíl plateb nijak zvláštní. „Ceny těchto výkonů se mohou lišit, protože se do nich promítají náklady na soukromou praxi lékařů. Jako příklad bych uvedl rozdíl mezi cenou mléka v Tescu a malém vesnickém obchůdku,“ srovnával.

„Lékařům nemáme do cen přímým nařízením možnost zasahovat,“ sdělil právník České lékařské komory v Brně Jaromír Kožoušek. Případná kartelová dohoda se podle něj těžko dokazuje. Pokud se někomu jeví platby vysoké, může se obrátit na lékařskou komoru nebo se stížností na ministerstvo zdravotnictví.

„Další možností je změnit ošetřujícího lékaře. Odmítne –li jiný doktor žadatele zaregistrovat, protože má plno, musí mu to na požádání dát písemně. Odmítnutý pak může podat stížnost na zdravotní odbor krajského úřadu, který tuto záležitost přezkoumá,“ radí nespokojencům Kožoušek.

Rozdílné ceny za potvrzení jsou dány náklady lékařů

Rozdílné ceny ve zdravotnictví nejsou ničím neobvyklým. Myslí si to praktický lékař Jiří Bartoš, který provozuje svoji ordinaci v Moravské Nové Vsi. A zároveň stojí v čele Sdružení praktických lékařů na Břeclavsku. Jedná se o dobrovolnou organizací zaštiťující většinu praktických lékařů v České republice.


Kdo stanovuje poplatky za výkony, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění? Sami lékaři?
Jistě. Podnikání ve zdravotnictví je podnikání jako každé jiné. Musíme hradit náklady jako každý druhý podnikatel, nemáme žádné zvýhodnění či úlevy. Do těchto cen se promítá celá řada faktorů, jako například kde ordinace sídlí. Nejsou tedy nařízeny žádným zdravotnickým subjektem. Také v lékárnách mají různé ceny v kterých se odráží například to, kde lékárna sídlí, zda je členem nějakého řetězce a jaké jsou její náklady.


Tyto principy platí i u vyšetření lidí nad šedesát let k prodloužení platnosti řidičského průkazu?
Ano. To ale nic nemění na tom, že potvrzení k prodloužení platnosti řidičského průkazu musí splňovat dané náležitosti vycházející z platného zákona. Pacienta musíme komplexně vyšetřit. Není možné jen vzít skupinu žádostí, vypsat je podle občanky, orazítkovat a vyinkasovat peníze. To si, myslím, žádný lékař nedovolí, protože z toho vyplývá trestní zodpovědnost. Při případné nehodě se posuzuje, zda byl účastník správně lékařsky vyšetřen.


Zdravotní pojišťovny ale přece platové stropy za jednotlivé úkony stanoví…
Ze strany pojišťoven jsou cenově výkony lékařu hodně podhodnoceny. Existuje věstník ministersta financí, který určuje maximální ceny za jednotlivé výkony, které jsou určeny pro státní instituce, jako je například Česká správa sociálního zabezpečení, policie nebo soudy. Tyto ceny jsou dány zákonem a jsou nepřekročitelné, i když jsou podhodnocené a neodpovídají nákladům lékařů. Avšak případ vyšetření k získání řidičského průkazu do toho nespadá.


Je tedy podle vás v pořádku, že ceny za vyšetření a vystavení dokladu k prodloužení platnosti řidičského průkazu se na Břeclavsku pohybují od dvou set do sedmi set padesáti korun?
Nevidím v tom nic neobvyklého, je to dáno náklady lékaře. Je to stejné, jako když jinou cenu zaplatíte za mléko například v Lidlu a jinou na okraji města v malém obchůdku. Je to ekonomický princip.


Připouštíte, že mezi lékaři na Mikulovsku, kde jsou ceny nejvyšší, může jít o kartelovou dohodu?
Tato otázka se pochopitelně nabízí, ale v praxi ji vidím jako nesmysl. Pokud si projdete ceníky lékařů v naší oblasti, zjistíte, že každý má jiné ceny. V našem sdružení praktických lékařů takovou možnost vylučuji.


Jakou šanci má důchodce, který by chtěl přejít k někomu levnějšímu? Nebývá odmítnut kvůli plným kapacitám?

Stává se to, ale nemyslím si, že by lékaři chtěli pacienty odmítat. Je to dáno hlavně tím, že praktických lékařů je skutečně málo. Počty pacientů jsou přitom dost individuální. Někdo zvládne dva a půl tisíce lidí v kartotéce a stará se o ně opravdu svědomitě, jiný osmnáct set. Někteří lékaři také ordinují na jednom místě, další mají dnes působiště ve dvou či třech obcích. Závada je v nekoncepčním přístupu ministerstva, které opomíjí otázku nástupnictví soukromých praxí. Pokud se tento problém nezačne řešit, bude ještě hůře.


Nevadí vám, že lidé začínají mít pocit, že lékařům jde hlavně o vlastní zisk, ne o jejich zdraví?
Tak to není. Myslím si, že lidé stále berou zdravotnictví jako něco, co je zadarmo. Naše výkony jsou přitom stejně náročné jako třeba u právníků, ale cena za výkony je někde úplně jinde. Také bych chtěl poukázat na ekonomickou náročnosti studiíí, než se adept dostane k své soukromé praxi. Navíc se každý lékař musí udržovat na špičkové úrovni dalším studiem

VLADIMÍR VARGA
MICHAL ŠUPÁLEK