Pasohlávecká římská legie do svých řad zatím hledá dobrovolníky, kteří se chtějí stát účastníky bitev neporazitelné armády římského impéria.
„V Pasohlávkách Římané skutečně působili, založili zde jeden z jejich největších táborů,“ vysvětluje Antonín Preget, strůjce myšlenky vrátit Římany pod Pálavu. Jeho zájem o římskou dobu jej přivedl až ke skupině historického šermu Roma Victor z Litovle. Ve svých vystoupeních se vrací do doby, kdy třináctá legie císaře Marca Aurelia dorazila až na naše území.

„V Pasohlávkách bychom chtěli najít zázemí. V budoucnu tu má vzniknout archeopark a my bychom ho rádi propagovali a vystupovali v něm. Chceme oživit zdejší historii,“ vysvětluje muž, který nápad mění na skutečnost.
Než získá pasohlávecká legie vlastní bojovníky, budou jim pomáhat právě litovelští „Římané“. Už tuto sezónu je lidé v Pasohlávkách budou vídat. Ukáží jim nejen okamžiky triumfů a porážek, ale i jak vypadal život prostého legionáře či jak si počínali Římané na dobytých územích.

Římská legie v Pasohlávkách bude čerpat z historie regionu. „Navázal jsem kontakty s Regionálním muzeem v Mikulově, které z archeologických nálezů v Pasohlávkách sestavilo novou expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou,“ vysvětluje Antonín Preget. Římské bojovníky lidé uvidí poprvé na slavnostním otevření této expozice ve sklepních prostorách mikulovského zámku dnes večer.
Kdo se chce připojit k budoucí legii, může přijít na informační schůzku ve čtvrtek jednatřicátého května v šest hodin večer před recepci autokempu Merkur.