V okolí obce Novosedly jsou k dispozici dva bunkry, oba mají cenu nastavenou na minimální výši 84 740 korun. U Hlohovce je minimální cena o něco nižší, tedy 69 000 korun. Objekty nedisponují inženýrskými sítěmi, jsou zarostlé a někde hůře přístupné.

Májové otevřené sklepy ve Velkých Pavlovicích loni přilákaly přes tisíc návštěvníků.
Tradiční Májové sklepy ve Velkých Pavlovicích se blíží

Tyto železobetonové pevnůstky byly součástí obranné linie u rakouských hranic. Termín řopík, jak je jim lidově přezdíváno, je odvozený od zkratky ŘOP, tedy Ředitelství opevňovacích prací, které mělo jejich výstavbu na starosti.

Kvalita plodů jahod by měla být letos více než dobrá. Na množství by jich však mohlo být méně
Úrodu jahod v Šakvicích ochrání před mrazem speciální mlžné dělo

Co se týče konkrétností, tak se jedná o lehké opevnění vzor 37, v obou případech typu A. Ty byly charakteristické svým dvoustřílnovým rozvržením, přičemž hlavní zbraně byly situované do boků. Posádku zpravidla tvořilo sedm osob. Tento typ byl zároveň nejrozšířenější, udává se, že tvořily zhruba 85 procent postavených objektů.