„Ve jsme odstraňovali konstrukci a bourali nájezdové a sjezdové rampy," přiblížila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Do 15. dubna platí uzavírka silnice III/39615 od křižovatky se silnicí III/ 4147 po konec mostu přes Dyji. „V polovině dubna nás čeká demontování mostního provizoria v Drnholci," nastínila Trubelíková.

Rozmontování ocelového provizoria trvá zhruba jeden týden. Předchází mu odbourání ramp, po kterých auta na provizorium najíždějí. „Následně musíme uvést silnici do původního stavu, odstranit veškeré přivezené materiály, jako rampy, svodidla, značení. Nakonec položíme novou živičnou vrstvu, kterou jsme museli odstranit na předpolích mostu," doplnila Trubelíková.

Mostní provizoria v Brodě nad Dyjí a v Drnholci už zmizí natrvalo. „Instalovali jsme je pouze pro využití během doby oprav mostu přes vodní nádrž Nové Mlýny, kdy tudy vedly objízdné trasy," vysvětlila Trubelíková.

V Drnholci po odstranění mostního provizoria začne oprava původního mostu. V režii krajských silničářů.