„Vyměnili jsme ztrouchnivělé dřevěné trámy, znovu je natřeli ochranným nátěrem, zbudovali nový hromosvod nebo opravili betonovou dlažbu pod rozhlednou,“ vyjmenoval velkopavlovický místostarosta Petr Hasil. Jak dodal, obnova rozhledny vyšla město na 1,3 milionu korun.