Proč nesouhlasíte s tím, že by v areálu bývalého cukrovaru stavěla firma Fastav Development?
Nesouhlasím s procesem, jakým se rozhodovalo a na základě jakých podkladů zastupitelé rozhodovali. K projednávanému bodu nebylo doloženo ani doporučení rady města ani doporučení výběrové komise. To je, chcete-li, velmi nestandardní postup.
Proběhlo podle vás výběrové řízení na tuto zakázku v souladu se zákonem?
Za řádný průběh výběrového řízení ručí aparát, kterému říkáme městský úřad. Zastupitelstvo nebylo seznámeno s parametry ani s průběhem výběrového řízení, ba ani s doporučením komise, která měla výběr investora na starosti. Zastupitel může požadovat doložení podkladů pro své rozhodnutí. Pokud je nedostane, může mít pochybnosti. Na posledním zasedání jsme navrhovali odložení materiálu a jeho dopracování. Návrh neprošel.
Je podle vás návrh smlouvy s firmou Fastav pro město výhodný? Pokud ne, proč?
Snad jen to hlavní. Prohlášení města uvedená ve smlouvě jsou zavazující tam, kde jsou jednoznačné otazníky - ekologické zatížení, stavby pod povrchem, spolupráce při získávání územního rozhodnutí. Předpoklady jsou zavazující pro realizaci celého projektu a nesplnění předpokladů je zatíženo pokutami, jejichž výše nebyla v návrhu smlouvy ani definována. Připomínám jen, že zastupitelé v podstatě rozhodovali bez jakéhokoli doporučení o vítězi výběrového řízení.
JIŘÍ ŠEVČÍK