Proč jste se rozhodli změnit způsob přidělování městskýchbytů?

Neexistovalo žádné měřitelné kritérium, podle kterého by se byty daly objektivně přidělit. Proto se vedení radnice snažilo ve spolupráci správníky a bytovou komisí vymyslet kritéria, která by byla objektivní.

Kolik je nyní vMikulově městských bytů a jakou částku nájemníci městudluží?

Po dokončení schválených prodejů zbude městu asi tři sta padesát bytů. Dluh na nájemném činí asi jeden a půl milionukorun.

Proč má byt dostat ten, kdo nabídne vyšší cenu nájemného? Město přece není podnikatelský subjekt…

Myslíme si, že přidělení městského bytu– po splnění všech ostatních podmínek dle nových zásad– je právě podle nabídnuté výše ceny nájemného optimální a transparentní. Máte pravdu, když říkáte, že město není podnikatelský subjekt. Zcela jistě by se ale mělo chovat jako řádný vlastník a hospodář.

Co sociálně slabší ? Myslíte ina ně?

Vedení města nechce zapomínat na opravdu sociálně slabé občany nebo ty, kteří se dostali do mimořádně svízelné životní situace. Chceme vyčlenit jistý počet bytů, které budou sloužit pro skutečně sociální případy.

Nemáte obavu, že se po zavedení nového systému vMikulově zvýší počet bezdomovců?

Domníváme se, že občané by neměli spoléhat vzákladní potřebě vlastního bydlení pouze na město. Existují nejrůznější nástroje podpory vlastnického a nájemního bydlení. Chceme myslet na všechny občany, kteří naši pomoc voblasti bydlení potřebují, ale zároveň nemůžeme vžádném případě opomenout aspekt osobní zodpovědnosti každého jednotlivce.