Upozornil na to jeden z hlavních kritiků stavby Aleš Černý. „Velmi smutná událost. Tři roky jsme proti tomu bojovali. Za souhlasu zúčastněných úřadů ale došlo k rozsáhlému rozkopání pro účely vybudování infrastruktury k jedinému domu, byť územní plán Valtic připouští vybudování takové infrastruktury úplně z jiných míst," uvedl Černý.

Muži nejdříve nevadila přímo stavba domu, ale brojil proti podobě vedení výkopu v aleji jehličnanů. Marně. „Žádné stromy sice kvůli stavbě nepadly k zemi, hrozilo však, že práce poškodí jejich kořenový systém. Šlo nám také o celistvost aleje, teď to tam vypadá otřesně," nadával v pondělí Černý.Po třech letech sporů nakonec dělníci rozkopali část historické modřínové aleje ve Valticích. Kvůli inženýrským sítím. Práce ale stihli rychle, výkop už je zasypaný.

Záležitostí se v minulých letech zabývaly nejen příslušné úřady kvůli stavebnímu povolení, ale i památkáři a Krajský úřad Jihomoravského kraje. „Odvolali jsme se dvakrát ke kraji. Ten ale naše poslední odvolání neuznal. U soudu je ještě správní žaloba. Uvidíme, jak dopadneme s ní," zmínil možná poslední šanci oponentů Černý.

S kritikou se obrátil i směrem k vedení valtické radnice. „Město se k tomu postavilo šalamounsky. Nechalo rozhodnutí na státních úřadech. Ale mohli to zarazit sami, jde o pozemek města. Vysoce pravděpodobný klientelismus nakonec bohužel zvítězil," prohlásil Černý.

Stromořadí letos slaví výročí, Modřínovou alej nechal ve Valticích vysázet v roce 1715 Florián z Lichtenštejna. Město se navíc nachází v chráněné památkové rezervaci UNESCO, své si proto ke stavbě řekli i památkáři. Poskytují ovšem pouze doporučující stanovisko. „Snahou Národního památkového úřadu bylo hlavně ochránit stávající stromy. Požadovali jsme, aby byl výkop vedený aspoň dva až tři metry od paty stromů a aby dělníci v kořenové zóně kopali ručně," shrnul připomínky památkář Roman Zámečník.Po třech letech sporů nakonec dělníci rozkopali část historické modřínové aleje ve Valticích. Kvůli inženýrským sítím. Práce ale stihli rychle, výkop už je zasypaný.

Trojan: Volil se kompromis

Valtický starosta Pavel Trojan v pondělí připomněl, že konečné rozhodnutí připadlo stavebnímu úřadu. S jeho verdiktem nicméně souhlasil. „Nemůžeme omezovat vlastníky, když nemáme rozpor s územním plánem. Co vím, jednalo se o výkop pouze pro přípojky, ne pro kanalizaci. Předpokládám, že stavebníci splnili i podmínky památkářů. Vjezd k domu má být navíc jen v mlatové úpravě," zdůvodnil Trojan svůj postoj.

Doplnil, že připojení na vodu, plyn a elektřinu je v místě plánované z druhé strany, v tom případě by ale hrozil problém s vlastníky pozemků. „Proto se volil tento kompromis. Nový územní plán už výstavbu v lokalitě významně omezuje. Taková situace by se neměla opakovat," domnívá se starosta. Nařčení ze střetu zájmů členů stavební komise města Trojan odmítl.

Modřínová alej se neubránila menším úpravám ani v minulosti. Křižuje ji ulice, opodál je přetnutá dráhou.