„Jsou již ve velice špatném stavu. Například ulice Za humny vede kolem bývalého zemědělského družstva. Cesta tam je poměrně úzká a kamiony, které k družstvu míří, nám místo této silnice jezdí přímo přes obec a zatěžují ji provozem. A to především v částech Dědina a Dolní konec. Silnici ke družstvu chceme proto rozšířit,“ přiblížil starosta Jaroslav Hajda.

Všechny tři ulice se kromě toho dočkají také nové dešťové kanalizace, chodníků či osvětlení. Obec plánuje i kabelizaci veřejného osvětlení. Důraz Hlohovečtí kladou také na řešení parkování a bezpečnost silničního provozu. „Vše ještě hodlám prodiskutovat s obyvateli dotčených částí, kterých se akce bude týkat,“ doplnil Hajda.