Právě pro obyvatele města vznikla anketa o tom, jak se jim žije v Mikulově a jaké mají představy.

„Cílem tohoto průzkumu je získat aktuální informace o postojích a potřebách občanů, kteří žijí v Mikulově a další vývoj města jim není lhostejný," uvedla vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání Renata Hlavačková. Anketní lístky mohou lidé odevzdávat do schránky umístěné ve vestibulu městského úřadu. Stejně tak se mohou vyjádřit na webu města.

„Možnosti podělit se o názory, nápady a vize rozhodně využijeme. V létě plánujeme zahájit tradici festivalu barokního divadla, takže budeme cílit tímto směrem," kvitoval anketu třeba Jan Knorr z galerie Konvent.

Názory Mikulovanů se poté promítnou do zpracování strategického plánu rozvoje města.

„Proces tvorby tak zásadního dokumentu pro město začal na konci loňského roku, kdy jej schválilo zastupitelstvo. Strategický plán určuje základní orientaci rozvoje města s delším výhledem do budoucna. V případě Mikulova je to do roku 2026. Strategie rozvoje města obsahuje i krátkodobý akční plán, který tvoří konkrétní projektové záměry," přiblížila Hlavačková.

Strategický plán rozvoje města je závazný dokument, který je východiskem pro další vývoj města v návaznosti na rozvoj regionu. Na jeho tvorbě se podílí skupina odborníků složená z představitelů města, opozice i dalších osobností. A také veřejnosti.

V komisi, která o dokumentu rozhodne, je starosta Rostislav Koštial, tajemník městského úřadu Jiří Večeřa, místostarosta Eduard Kulhavý či radní Marie Leskovjanová. Členy jsou i Tomáš Hlavenka, Karel Pavlík, Vojtěch Příbramský, Ivo Koneš, Rostislav Souchop, Karel Štogl nebo Vojtěch Jedlička.

Do přípravy koncepčního dokumentu se však může zapojit každý Mikulovan. Díky anketě. Společně pak rozhodnou, jak se bude město měnit k lepšímu.

Mikulovské vedení se navíc snaží o zefektivnění poskytovaných služeb na úřadu.

„Jedním z konkrétních výsledků je změna jeho organizační struktury a snížení počtu pracovníků nebo rozšíření úředních dnů na pondělí, úterý a středu. Už rok funguje vyvolávací systém na pracovištích občanských průkazů, cestovních dokladů a ověřování listin a podpisů. Osvědčily se i rezervace na pracovišti evidence vozidel a řidičů," sdělil k dosavadním výsledkům tajemník Večeřa.