Vodohospodáři z Povodí Moravy práce odstartovali loni v září vypuštěním vody a výlovem ryb. Následovala těžba části nánosů. „V rybníku jsme naměřili sedimenty o mocnosti až 1,6 metru. Celkem jsme odstranili z nádrže 2400 kubíků sedimentů, těžili jsme od paty hráze do vzdálenosti přibližně třiceti metrů,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Právě problém vysychání rybníka byl jedním z hlavních důvodů rekonstrukce.

Rybník je populární mezi místními rybáři. „Hodně se těším. Na rybník chodím chytat už od dětství. Zatím ale nevíme, jak to bude s přítokem vody,“ řekl rybář Ivan Jeníček.

Hustopeče žily první řijnovou sobotu tradičními Burčákovými slavnostmi.
VIDEO: Výše číš! Hustopeče slavily, tisíce lidí holdovaly burčáku, podívejte se

Právě kombinace nízké hladiny a vysokých letních teplot před čtyřmi lety způsobila velký úhyn ryb. „Doufám, že výsledky oprav budou takové, jako vodohospodáři slíbili,“ dodal Jeníček

Práce mají skončit na konci listopadu. Bezprostředně potom začnou vodohospodáři rybník napouštět. Vývoj situace bude záviset výhradně na hydrologických okolnostech a vydatnosti vodního toku Štinkovka, který rybník napájí.

Rekonstrukce bude stát skoro patnáct milionů korun. Podílí se na tom Povodí Moravy jako státní podnik i město Hustopeče, které vodohospodářům darovalo pozemky dotčené stavbou.

MARIE BRÝŽOVÁ