„S Agenturou ochrany přírody a krajiny jsme loni v prosinci podepsali novou nájemní smlouvu na pět let. Navíc jsme dostali zaplaceno za nesmysly, které mají na svědomí někteří ochranáři,“ řekl rybníkář.

Pokud by podle něj hlohovecká společnost hospodařila špatně, nestalo by se to, že došlo k výraznému snížení nájemného za užívání vodních ploch v soustavě Lednické rybníky. „Z devíti set čtyřiceti tisíc korun ročně nám snížili nájemné na dvě stě tisíc,“ poukázal Vaďura.

„Poprvé za patnáct let jsem zjistil, že na rozdíl od Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava jsou v Praze lidé, kterým něco říká, že škody, které se způsobili, se také musejí zaplatit,“ dodal Vaďura, který už loni v červnu vyčíslil předpokládané škody způsobené společnosti Aph – rybníky letněním rybníka Nesyt na necelý milion korun.

Právě ve věci loni odpočívajícího dna největšího moravského rybníka sehrál Vaďura jednu z hlavních rolí. Nešetřil kritikou na postup ochranářů, kteří podle něj nechali rybník téměř vyschnout.

Vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Jiří Matuška to odmítá a argumentuje spoustou vyhnízděných ptáků, kterým letnění prospělo. „Rybníkáři tvrdili, že bude Nesyt nenapustitelný. Srážek přes zimu mnoho nebylo, takže hodně vody se do něj dostalo přepouštěním horních rybníků, které se letní,“ sdělil.

Zatím poslední rozpor obou stran řeší Česká inspekce životního prostředí. Ochránci přírody viní právě Vaďuru, že porušil ochranné pásmo rybníka, a to tím, že v novinách prezentoval snímky, na nichž se pohybuje v porostu na jeho dně. „Mohl tam zničit spoustu ptačích hnízd,“ říká Matuška. Vaďura s tím nesouhlasí a namítá, že vypuštěný rybník není tímto způsobem chráněný.

Skutečný dopad letnění na rybniční ekosystém osvětlí šetření soudního znalce Richarda Fajny. Ten na popud České inspekce životního prostředí vypracovává odborný posudek. Na jeho základě inspekce rozhodne, zda Agentura ochrany přírody a krajiny při letnění Nesytu pochybila, nebo ne. „Chci se k tomu postavit objektivně. Výsledek bude, až se proces dokončí, tedy někdy v dubnu,“ uvedl odborník. (