Když se jednadvacetiletá Michaela Vavříková chodívala jako malá koupat k Prostřednímu rybníku za Lednicí, neměla ani tušení, že je tam koupání zakázané. Vodní plocha totiž patří do soustavy Lednické rybníky vyhlášené devátého ledna přesně před šedesáti lety národní přírodní rezervací. Tento statut letní radovánky ve vodě nepovoluje.

„Jde o území mimořádných přírodních hodnot v rámci celé České republiky. V praxi to obnáší přísnější ochranné podmínky. Koupání není dovoleno, ale je v přiměřené míře tolerováno, zejména nejedná-li se o stovky a tisíce koupajících a probíhá-li pouze na obvyklých a tradičních místech," uvedl Přemysl Heralt z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Velký ptačí domov

Že je jedna z nejstarších rybničních soustav na Moravě národní přírodní rezervací, to se Vavříková dozvěděla až v úterý díky Břeclavskému deníku. „Vím pouze, že u rybníků hnízdí mnoho chráněných ptáků. Například kvakoš noční," vzpomněla si lednická studentka.

„Nedostatečný způsob informování veřejnosti o hodnotách a významu tohoto území pro přírodu i společnost, považuji za jeden z problémů ze strany ochrany přírody," reagoval na její nevědomost Heralt.

Téměř šestisethektarovou plochu uprostřed Lednicko-valtického areálu, kterou tvoří největší moravský rybník Nesyt, dále Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský a také Zámecký rybník v lednickém parku, se řadí k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám v republice.

„Díky výskytu velkého množství zejména vodních ptáků, co do počtu druhů, tak i do jejich množství, je toto území mimořádné," tvrdí ochránce přírody.

Zejména vodní ptactvo bylo hájené už za doby Lichtenštejnů. Opeřence v blízkosti vodních hladin již čtyřicet let monitoruje například i Valtičan Petr Macháček.

„Jako malého mě příroda lákala. Navíc jsem to měl k Lednickým rybníkům blízko, protože celý život bydlím ve Valticích," podotkl vědecký pracovník mikulovského muzea a autor knihy Ptáci Lednických rybníků.

Za dobu pozorování se podařilo Macháčkovi zaznamenat unikátní druhy ptáků. „Například se u rybníků objevil ve větším počtu kormorán malý, který se zde vyskytuje velmi vzácně. Další druhy se dají vypozorovat díky letnění rybníků," poznamenal.

V Národní přírodní rezervaci se nachází také množství vzácných druhů živočichů i rostlin. Bez ochrany by zřejmě mnohé zanikly. „Pokud mám spekulovat, tak by zde bylo intenzivnější rybářské hospodaření se všemi důsledky. To by pravděpodobně znamenalo menší pestrost fauny i flory, ale větší ekonomický výnos," mínil Heralt.

Ten si je vědom, že rybníky ze své podstaty nemohou existovat bez rybářského hospodaření. Ovšem je potřeba ho skloubit s ochranou přírody. A to se, jak míní, v poslední době začíná dařit.