VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Rybí přechod za miliony korun zklamal

BŘECLAV - Vyhodnocení funkčnosti rybího přechodu na řece Dyji v Břeclavi dopadlo špatně. Dílo neslouží, jak by mělo. Povodí Moravy ve spolupráci a odborníky proto začalo s přestavbou rybochodu.

21.8.2007
SDÍLEJ:

Speciální bagr od pondělí přeskládává obrovské balvany na rybím přechodě a odstraňuje nánosy naplavenin.Foto: DENÍK/Tomáš Fryšavský

„Při stavbě rybího přechodu se zvolilo z hlediska funkčnosti nevhodné řešení. Přeskládáním balvanů v jeho horní části se docílí zvednutí dna. To je první důležitý krok k nápravě,“ řekl Stanislav Lusk z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.

Ryby mívají problém proplout


V druhé části projektu se počítá s probouráním a protáhnutím takzvaných oken, které jsou pro ryby poslední překážkou před jejich vplutím nad jez a pokračováním v cestě proti proudu. „Okna jsou v hloubce více než jednoho a půl metru. Kamenný návoz zvedne dno v těchto místech asi o šedesát centimetrů a okna se posunou nahoru, kde budou mnohem lepší podmínky pro průjezd ryb,“ vysvětlil Lusk.
Ryby se mnohdy přes malá okna vůbec nedostaly. „Ryby to při velké průtokové rychlosti a vzniklých turbulencích nezvládnou. Do vrchních pater rybího přechodu se jich dostanou stovky, ale dál už mají problém,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí břeclavské radnice Vilém Vyhnálek. Některá okna jsou podle něj navíc ucpaná naplaveninami. „Dvě z nich už jsou nefunkční, z toho jedno úplně. Další je ucpané částečně, v cestě brání nános větví,“ uvedl Vyhnálek.

Povodí Moravy ví o problémech s naplaveninami už delší dobu. „Čištění od nánosů dřeva by nebylo jednoduché a nemělo by dlouhodobější efekt. Způsob řešení, který jsme zvolili, by měl zamezit i tomuto problému,“ řekl vedoucí závodu Dyje z Povodí Moravy Ladislav Vágner.
Výsledek prý bude stát za to. Při pravidelných kontrolách zjistili odborníci velkou druhovou pestrost ryb, které přechodu využívají na cestě proti proudu. Ze vzácnějších druhů je to například candát východní, drsek menší a větší, ježdík žlutý či ostrucha křivočará. Přes přechod se ale snaží dostat i větší sumci či nádherné parmy.
Někteří lidé jsou přesto dodnes přesvědčeni, že vodní dílo za obrovské peníze je k ničemu, protože ryby se po dokončení dalšího rybochodu u Bulhar dostanou pouze. k novomlýnským nádržím. Lusk s tímto názorem nesouhlasí. „Rybochod má svůj smysl. Vzácným rybím druhům, které se dosud dostaly jen k jezu v Břeclavi, se nyní rozšíří areál o další desítky kilometrů. Tím stabilizujeme populaci, která zároveň nabere na větší početnosti,“ odmítl pochybnosti o zbytečnosti díla odborník…

Více v Břeclavském deníku ve středu 22. srpna

zamyšlení

Rybí přechody


Rybí přechod nebo jinak řečeno "rybovod", je zařízení umožňující migraci vodních živočichů přes vzdouvací zařízení ( jez ), hráze přehrad a rybníků nebo okolo strojovny MVE. Základním úkolem rybovodu je umožnit vodním živočichům zdolání značného rozdílu hladin v jejich přirozeném prostředí. Toho lze dosáhnout několika způsoby, z nichž každý má svá specifika, která je nutno při výběru respektovat. V opačném případě se může snadno stát, že instalované zařízení bude sice pěkně vypadat, voda jím bude proudit a přesto bude rybovod pro živočichy zcela neschůdný. Často jen proto, aby se ušetřil materiál, je postavený rybovod příliš strmý a voda v něm proudí vysokou rychlostí. Jindy má naopak moc mělké stupně a vysoko nad sebou.

Rybovod kaskádový

Patří k nejznámějším a nejpoužívanějším typům. Jeho předností je jednoduchost a to, že i při stavebně malých rozměrech dokáže snadno překonat několikametrový spád. Současně i významným způsobem okysličuje vodu. Na jeho provoz stačí velmi malé množství vody. Svou funkci neztrácí ani při krátkodobém přerušení průtoku. Mezi jeho nevýhody patří rychlé zanášení pískem a také to, že nevyhovuje drobnějším živočichům, ale umožňuje pouze migraci ryb.

Tento rybovod je vyroben jako dřevěné, plechové nebo betonové koryto, rozdělené přepážkami na mnoho nízkých stupňů. Malé množství vody postupně přetéká přes jednotlivé stupně a dole odtéká do odpadní strouhy. Ryby jej překonávají malými skoky, postupně přes jednotlivé stupně vzhůru proti proudu či naopak. Aby to bylo možné, musí být rozdíly hladin v jednotlivých stupních malé, přibližně 15 až 20 cm. Aby ryba dokázala z vody vyskočit, musí mít k dispozici dostatečnou hloubku a to nejméně 25 až 30 cm. Šířka rybovodu nemusí být velká, plně dostačuje 25 až 30 cm, ale pokud tomu dispozice nebrání, je vhodnější postavit koryto širší. Průtok rybovodem se reguluje výškou přepadového prahu do první komory a lze jej vypočítat stejným způsobem jako u přepadů .

Tento typ rybovodu se staví přímo u boční stěny jezu nebo souběžně s jalovým přepadem. Velmi zajímavým a nápaditým řešením je jeho vestavění do betonového pilíře mezi vlastní jez a jalové stavidlo, popřípadě do pilíře oddělující odpadní kanál turbíny od vývařiště u jezového vodního díla. Za provozu je nutné v pravidelných intervalech vyčistit jednotlivé stupně od nashromážděných sedimentů a hrany stupňů zbavit zachycených větviček a listí. Používá se na rychlejších kamenitých potocích na horách a na vysočině.

Rybovod meandrový

Patří k méně známým typům. Jeho předností je výrazně přirozenější prostředí než u předchozího typu a také to, že se nezanáší. Při dobré konstrukci je schůdný pro většinu vodních živočichů. Je však použitelný pouze na menších spádech, jinak vychází stavebně značně dlouhý. Jeho nároky na průtok jsou větší a při zastavení vody zcela ztrácí funkci.

Tento rybovod je vyroben většinou jako betonové, méně často jako plechové koryto. Jeho vnitřní prostor je střídavě předělen příčkami, takže voda je přinucena protékat jej v mnoha zákrutech. Tyto meandry kladou vodě odpor, tím se rychlost jejího proudění snižuje na únosnou mez, která by neměla výrazně překročit rychlost přirozeně tekoucí vody v původním řečišti. Aby byla tato podmínka splněna, neměl by být výškový rozdíl mezi dvěma přepážkami větší než 5 cm. Koryto nesmí být zcela mělké (min. 10 cm). Voda může být navíc ještě v zatáčkách mezi jednotlivými stupni brzděna zvýšeným prahem. Čím bude koryto širší, tím v něm bude celková dráha vody delší a tím pomaleji bude proudit. I v rozích a koutech meandrů je rychlost vody nižší, takže tímto přechodem mohou migrovat kromě ryb i drobní a pomalí živočichové. Používá se na pomalejších nížinných říčkách s písčitým nebo bahnitým dnem. Proto respekuje potřeby odlišných živočišných druhů, kteří se v těchto vodách vyskytují. Stejně tak jako předchozí typ rybovodu se i tento typ staví přímo při stěně jezu, souběžně s jalovým přepadem nebo při stěně objektu MVE. Obdobně může být postaven ve svahu sypané hráze retenční nádrže. Důležitý je zejména tehdy, nemá-li nádrž jiný přepad než požerák nebo spodní výpusť (výjimku samozřejmě tvoří chovné rybníky). Tento rybí přechod vyžaduje, aby byla hladina na jeho vstupu udržována v konstantní výši. Za provozu (mimo příležitostné odstranění zachycených větviček v rozích meandrů) údržbu nepotřebuje.

Biokoridor

Biokoridor je samostatnou kapitolou v problematice rybovodů. Je to vlastně umělé křivolaké řečiště obcházející velkým obloukem celé vodní dílo. Jeho trasa musí být značně dlouhá, aby v něm byla malá rychlost vody (cca 0,25 m/sec). Voda je do něj přiváděna z náhonu přes nízký regulační práh. Zbytek jeho trasy tvoří přirozené jezíky, meandry a tůňky naprosto stejně, jako by to byl obyčejný lesní potůček skotačící přes kameny. Po určitém čase od zbudování dojde k jeho samovolnému začlenění do místního biotopu. Biokoridor musí být samostatnou součástí vodního díla, není možné jej použít např. jako jalový přepad ohrožovaný krátkodobě extrémními průtoky.

Biokoridor, mimo údržbu regulačního prahu a občasného vyčištění od zachycených větví nevyžaduje žádnou údržbu. Naopak, časté zásahy do jeho přirozeného prostředí jsou vlastně nežádoucí. Staví se na velkých řekách s malým spádem v nížinách. Jeho miniaturu lze zřídit i u vodního díla se středním spádem, pokud jsou k dispozici dostatečně rozsáhlé pozemky.

Rybovody v praxi:

První dva typy rybovodů lze kombinovat (široké koryto s úzkými přepady střídavě na levé a pravé straně). Práh vstupu do rybovodu či biokoridoru musí být vždy níž, než je koruna jezu, aby do něj byl za všech okolností zaručen přívod vody. Je-li vodní motor vybaven hladinovou automatikou, musí tuto skutečnost respektovat i její naprogramování. Vzhledem k tomu, že průtok rybovodem bývá pouze zlomkem skutečného průtoku řečištěm (orientačně 1…10 ltr./sec.), není třeba se při jeho použití obávat výrazného snížení výkonu vodního motoru. Rybovody se stavějí jako otevřené. Kdyby musely být z bezpečnostních důvodů zakryty, pak by toto zastřešení mělo být nejméně 0,5 m nad hladinou, mřížované, případně plné, ale v tom případě alespoň částečně z průsvitného materiálu. Aby rybovod i biokoridor živočichy nalákal, musí jím vždy proudit voda a musí být logicky umístěn na migrační trase (která nemusí být vždy totožná se stavebně nejjednodušším řešením). V opačném případě budou marně hledat cestu ve vývařišti jezu, jalovém přepadu nebo pod savkou turbíny. U derivačního díla se rybí přechod neumisťuje ke strojovně, ale nejčastěji přímo na odběrný jez. Rybovod v tomto případě zajišťuje svým provozem i minimální průtok v původním řečišti. Je-li jez velmi nízký (např. tyrolského typu ), není rybí přechod zapotřebí.
I když jsou rybovody a biokoridory již léta používány (hlavně v zahraničí) a jsou na první pohled velmi jednoduché, je na nich neustále co vylepšovat. To se týká hlavně řešení nátoku vody, aby se neucpávaly nečistotami, protože před nimi nelze umístit česle. Přesto, že se hydroenergetika tváří jako nejekologičtější zdroj, mnohdy pro zdánlivé maličkosti jím není. Rybovody a biokoridory jsou právě tou "drobností." Je velkou ostudou, že na většině vodních staveb v ČR toto zařízení chybí. Přitom by často stačilo jen pár prken a dobrá vůle…

zdroj: mve.energetika.cz

21.8.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Obchod - Obchod Obchodní zástupce 30 000 Kč

Obchodní zástupci HOTEL SALES MANAGER. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 12.3/12.2.2018 - akvizice nových zákazníků pro síť hotelů, péče o stávající zákazníky, mapování trhu a konkurence, tvorba a realizace obchodních plánů, vedení obchodních jednání, apod. SŠ, praxe na obchodní pozici - ideálně B2B segment - min. 3 roky, prokazatelné prodejní výsledky, ŘP sk. B, povědomí o hotelovém a restauračním provozu, obchodní a vyjednávací schopnosti. KONTAKT: Černá Lucie, tel.: 733 677 121, myjob@zfpakademie.cz, Místo výkonu práce: celá ČR. Pracoviště: Zfp s.r.o., Na Řádku, č.p. 186, 690 02 Břeclav 2. Informace: Lucie Černá, +420 733 677 121,myjob@zfpakademie.cz.

Informační technologie - Informační technologie Správce webu 20 000 Kč

Správci webu PRACOVNÍK/PRACOVNICE NA PODPORU WEBOVÝCH APLIKACÍ. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: 12.3/26.2.2018 - SŠ/VŠ, povědomí o projektovém řízení, znalost redakčních systémů, orientace na sociálních sítích, orientace ve zkratkách typu CMS, LMS, HTML, JIRA, znalost aplikace Atlassian Confluence, analytické myšlení. Možnost sjednat i DPČ, DPP. KONTAKT: Černá Lucie Bc., tel.: 733 677 121, myjob@zfpakademie.cz, Místo výkonu práce: Břeclav. Pracoviště: Zfp akademie, a.s., 17. listopadu, č.p. 3112, 690 02 Břeclav 2. Informace: Lucie Černá, +420 733 677 121,myjob@zfpakademie.cz.

Výroba - Výroba Ruční balič 12 500 Kč

Ruční baliči RUČNÍ BALIČ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12500 kč. Volných pracovních míst: 11. Poznámka: 14.3.2018 - ruční balení masa a mražených ryb. I základní vzdělání, i bez praxe. Dvousměnný provoz s pružnou prac. dobou. KONTAKT: Honcharov Pavlo, tel.: 775 341 111, e-mail: saltinostav1@gmail.com, Místo výkonu práce: Mikulov. Pracoviště: Dirga company spol. s r.o. - pracoviště, Nádražní, č.p. č.e. 607, 692 01 Mikulov na Moravě. Informace: Pavlo Honcharov, +420 775 341 111.

Gastronomie - Gastronomie Kuchař/pizzař 18 000 Kč

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) KUCHAŘ/KUCHAŘKA - PIZZAŘ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 15.3.2018 - příprava zeleninových salátů s masem a pizzy. I ZŠ, i bez praxe (možnost zapracování). Prac. doba v turnusech (10.00 - 18.00 hod.). KONTAKT: Skrývalová Šárka, tel.: 702 181 771, e-mail: prace@delikana.cz, Místo výkonu práce: Břeclav. Pracoviště: Delikana, s.r.o. - cukrárna a pizzerie, třída 1. máje, č.p. 2225, 690 02 Břeclav 2. Informace: Šárka Skrývalová, +420 702 181 771.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Vynášení smrtky a vítání jara v Lanžhotě. Některé děti vyšly do průvodu v krojích.
10

OBRAZEM: Lanžhotské děti v krojích utopily symbol zimy v Kyjovce

Nový seriál Naše školka připomene dětem i jejich rodičům čas strávený v mateřince. Fotky tříd vyjdou v tištěném vydání Deníku Rovnost.
AKTUALIZOVÁNO

Seriál Naše školka představí předškoláky. Fotky dětí najdete v tištěné Rovnosti

Už teče plným proudem. Suchou oblast Horňácka osvěží voda z nížiny

Hodonínsko – Sucho v posledních letech trápilo obyvatele východního cípu Jihomoravského kraje. V oblasti Horňácka jim vysychaly studny a z kohoutku v létě netekla voda. Problému je teď zbavuje nový vodovod. Provoz oficiálně zahájí v úterý.

Brněnští vědci vyvinuli unikátní gel. Pomůže při léčbě rakoviny

Brno – Pomoci při léčbě popálenin, hojení zlomenin nebo zefektivnit léčbu rakoviny. To vše umí nový hydrogel, který vynalezli vědci brněnského výzkumného centra Ceitec. Jeho autoři doufají, že se bude za pět až deset let využívat v praxi.

Doktoři se v Pohořelicích vrací pod jednu střechu. Otevírají zdravotní středisko

Pohořelice – Více než rok museli pacienti v Pohořelicích na pomezí Břeclavska a Brněnska cestovat ke svým lékařům do náhradních prostor rozmístěných po městě. Nyní se vrací opět pod jednu střechu. Modernizace zdravotního střediska za téměř třiadvacet milionů korun je u konce.

Recyklace baterií? Jihomoravané jsou přeborníci, odevzdali jich přes tři sta tun

Jižní Morava - Více než tři sta tun použitých baterií odevzdali loni lidé na jižní Moravě. Mezi všemi kraji České republiky je to nejlepší výsledek. Oproti roku 2016 se jedná o nárůst o pětatřicet procent.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT