V novém okresním výkonném výboru figurují i další čtyři zástupci Břeclavi, a to František Juřica, Jaroslav Parolek, Petr Pěček a Karel Bílek.

Za členy výboru delegáti dále zvolili Karla Štogla, Lukáše Valeše a Věru Trojanovou z Mikulova, Lubomíra Janotu a Zdeňka Pavlů z Lednice, senátora Jana Hajdu z Pavlova, Igora Chlupa z Podivína, Ludvíka Jankoviče z Hlohovce, Stanislava Svobodu z Boleradic a Pavla Trojana z Valtic.

Součástí programu byly rovněž volby členů okresní kontrolní komise a volby delegátů na krajskou konferenci, šestatřicátý sjezd strany a na volbu do ústředního výkonného výboru ČSSD.

Hosty břeclavské okresní konference byl mimo jiné i statutární předseda strany Bohuslav Sobotka, poslanec Jeroným Tejc, Michal Bortel a Zdeněk Fritz.