Lidem v místních částech Stará Břeclav a Charvátská Nová Ves budou nově velkoobjemové kontejnery k dispozici každý pátek od poledního do šesti hodin večer. A dohlížet na jejich plnění bude obsluha. „Rozhodli jsme se tak proto, že lidé nerespektují, na co jsou které kontejnery vlastně určené. Házejí do nich zkrátka vše, co jim přijde pod ruku,“ zdůvodnil místostarosta města Jakub Matuška.

Z rozboru několika popelnic na směsný odpad vyplynulo, že až osmdesát procent odpadků, které končí ve směsném odpadu, má biologický původ. „Tyto věci na skládku nepatří. Je třeba si uvědomit, že biologický odpad jsme schopní zlikvidovat v místní kompostárně. Náklady na likvidaci tuny takového odpadu jsou poloviční oproti nákladům za likvidaci směsného odpadu. Ten totiž musíme vozit do spalovny do Brna,“ zdůraznil místostarosta.

Pracovníci technických služeb budou dohlížet na plnění kontejnerů už od tohoto pátku.