A kraji se navíc podařilo ušetřit na všech plánovaných akcích nemalé peníze. „Ve vysoutěžených cenách se promítla současná situace stavebních firem, kdy kalkulace nákladů vychází nejen ze snížených marží, ale i z nedostatku stavebních zakázek v oblasti obnovy dopravní infrastruktury,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Horák.

Jak dodal, výsledek zadávacích řízení výrazně snížil předpokládané stavební náklady, které se v průměru pohybují na úrovni šedesáti procent cen určených kontrolními rozpočty zpracovanými dle běžně používané metodiky pro oceňování stavebních prací.

Na opravu zničené cesty už netrpělivě čekají také lidé v Moravské Nové Vsi, Tvrdonicích a Lanžhotě. Právě tuto trasu by měli pracovníci podle plánů kraje opravit ještě v letošním roce. Úsek je dlouhý více než osm a půl kilometru.

Na všechny tyto opravy má přispět Jihomoravský kraj patnáct procent celkových nákladů, zbytek uhradí Evropská unie z Regionálního operačního programu.

Na Břeclavsku by se v blízké době mohlo začít s opravami poničených silnic ještě na několika úsecích. Konkrétně se to týká silnice druhé třídy na trase Hustopeče – Kurdějov v délce více než čtyři kilometry, silnice druhé třídy z Hustopečí do Horních Bojanovic, jež je dlouhá necelý kilometr, průtahu Bořetic až do Kobylí, kde by mohla být opravená cesta v délce více než tři kilometry. Nového povrchu silnice by se měli dočkat také obyvatelé Bulhar. U těchto staveb předpokládá kraj v letošním roce zahájení zadávacího řízení.